برچسب شده با

برچسب شده با استان آذربایجانشرقی

تشکیل کمیته بحران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی وقوع زلزله در استان آذربایجانشرقی

مطالب/ تشکیل کمیته بحران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی وقوع زلزله در استان آذربایجانشرقی

                           
      تشکیل کمیته بحران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی وقوع زلزله در استان آذربایجانشرقی تشکیل کمیته بحران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی وقوع زلزله در استان آذربایجانشرقی
دوشنبه 4 بهمن 1400
جمعیت استان

صفحات/ جمعیت استان

                           
      جمعیت استان
چهارشنبه 18 فروردين 1395
جدول توزیع شهرستانی مالاریا در شهرستانهای تابعه استان آذربایجانشرقی

صفحات/ جدول توزیع شهرستانی مالاریا در شهرستانهای تابعه استان آذربایجانشرقی

                           
      جدول توزیع شهرستانی مالاریا در شهرستانهای تابعه استان آذربایجانشرقی
سه شنبه 1 بهمن 1392