برچسب شده با

برچسب شده با روز جهانی آسم

بزرگداشت روز جهانی آسم

صفحات/ بزرگداشت روز جهانی آسم

                           
      بزرگداشت روز جهانی آسم
شنبه 21 ارديبهشت 1398
شعار  سال 2018 روز جهانی آسم : «هرگز زود نیست، هرگز دیر نیست، در همه حال باید به فکر بیماری های مجاری تنفسی بود» .

مطالب/ شعار سال 2018 روز جهانی آسم : «هرگز زود نیست، هرگز دیر نیست، در همه حال باید به فکر بیماری های مجاری تنفسی بود» .

                           
      شعار  سال 2018 روز جهانی آسم : «هرگز زود نیست، هرگز دیر نیست، در همه حال باید به فکر بیماری های مجاری تنفسی بود» . جلسه بازآموزی آسم در تاریخ 20/2/97 با همکاری اساتید محترم گروه ریه دانشگاه علوم پزشکی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان با شرکت حدود 200 نفر از پزشکان شاغل در شبکه های بهداشت و درمان، پزشکان متخصص داخلی وفوق تخصص ریه برگزار گردید.
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397