برچسب شده با

برچسب شده با سلامت روانی

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی برای کارشناسان مسئول و کارشناسان سلامت روان و رفتار شهرستانها برگزار گردید.
يکشنبه 28 مرداد 1397
برگزاری دومین نشست فصلی گروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه

مطالب/ برگزاری دومین نشست فصلی گروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه

                           
      برگزاری دومین نشست فصلی گروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه دومین نشست فصلی گروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید
شنبه 13 مرداد 1397
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه نقش روانپزشکان در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

مطالب/ برگزاری کنفرانس علمی یک روزه نقش روانپزشکان در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

                           
      برگزاری کنفرانس علمی یک روزه نقش روانپزشکان در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ...
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مطالب/ برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

                           
      برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ...
چهارشنبه 23 اسفند 1396
برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مطالب/ برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

                           
      برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  ...
دوشنبه 18 دي 1396
جلسه مطالعه ارزشیابی نظام نامه خدمات سلامت روانی اجتماعی شهرستانهای اسکو-آذرشهر

مطالب/ جلسه مطالعه ارزشیابی نظام نامه خدمات سلامت روانی اجتماعی شهرستانهای اسکو-آذرشهر

                           
      جلسه مطالعه ارزشیابی نظام نامه خدمات سلامت روانی اجتماعی شهرستانهای اسکو-آذرشهر ...
يکشنبه 17 دي 1396
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت کنترل خشم - مدیریت استرس قطب منطقه شمال غرب کشور

مطالب/ برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت کنترل خشم - مدیریت استرس قطب منطقه شمال غرب کشور

                           
      برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت کنترل خشم - مدیریت استرس قطب منطقه شمال غرب کشور ...
شنبه 11 آذر 1396
جلسه هم اندیشی و هماهنگی دانشگاههای قطب منطقه شمال غرب کشور

مطالب/ جلسه هم اندیشی و هماهنگی دانشگاههای قطب منطقه شمال غرب کشور

                           
      جلسه هم اندیشی و هماهنگی دانشگاههای قطب منطقه شمال غرب کشور ...
پنجشنبه 27 مهر 1396
نشست فصلی کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مطالب/ نشست فصلی کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

                           
      نشست فصلی کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ...
دوشنبه 24 مهر 1396
برگزاری کارگاه  آموزشی آشنایی با مداخلات روانی اجتماعی در بلایا

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مداخلات روانی اجتماعی در بلایا

                           
      برگزاری کارگاه  آموزشی آشنایی با مداخلات روانی اجتماعی در بلایا ...
چهارشنبه 11 مرداد 1396