برچسب شده با

برچسب شده با هر خانه

کارگاه اطلاع رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات با محوریت هر خانه یک پایگاه سلامت برگزار گردید.

مطالب/ کارگاه اطلاع رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات با محوریت هر خانه یک پایگاه سلامت برگزار گردید.

                           
      کارگاه اطلاع رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات با محوریت هر خانه یک پایگاه سلامت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاهی با عنوان " اطلاع رسانی مبتنی برفناوری اطلاعات " برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت به همت گروه آموزش و ارتقای سلامت در مورخه 6/8/99 برگزار گردید.
چهارشنبه 7 آبان 1399