برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه تبریز

برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نمایشگاه تلنگر دانشگاه تبریز
سه شنبه 4 آبان 1395
برگزاری سمینار آموزش سلامت روان در محیط های آموزشی و دانشجویی

مطالب/ برگزاری سمینار آموزش سلامت روان در محیط های آموزشی و دانشجویی

                           
      برگزاری سمینار آموزش سلامت روان در محیط های آموزشی و دانشجویی ...
شنبه 30 آبان 1394