برچسب شده با

برچسب شده با مواد مخدر

13- وضعیت استعمال دخانیات و مواد مخدر طی بارداری یا قبل از آن

صفحات/ 13- وضعیت استعمال دخانیات و مواد مخدر طی بارداری یا قبل از آن

                           
      13- وضعیت استعمال دخانیات و مواد مخدر طی بارداری یا قبل از آن
سه شنبه 25 بهمن 1390
كاهش آسيب چيست

صفحات/ كاهش آسيب چيست

                           
      كاهش آسيب چيست
سه شنبه 14 تير 1390
راه اندازي مركز گذري (Drop –In Center)

صفحات/ راه اندازي مركز گذري (Drop –In Center)

                           
      راه اندازي مركز گذري (Drop –In Center)
سه شنبه 14 تير 1390
قرص اکستازی

صفحات/ قرص اکستازی

                           
      قرص اکستازی
يکشنبه 5 تير 1390
قرص اکستازی

صفحات/ قرص اکستازی

                           
      قرص اکستازی
يکشنبه 5 تير 1390