برچسب شده با

برچسب شده با استاندار آذربایجان شرقی

موج پنجم کرونا در آذربایجان شرقی تبدیل به بحران نشد

مطالب/ موج پنجم کرونا در آذربایجان شرقی تبدیل به بحران نشد

                           
      موج پنجم کرونا در آذربایجان شرقی تبدیل به بحران نشد موج پنجم کرونا در آذربایجان شرقی تبدیل به بحران نشد
دوشنبه 22 شهريور 1400