برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با عناصر آلوده کننده

نمودار مقایسه ای عناصر آلوده کننده هوای شهر تبریز در سال 75 - 76

صفحات/ نمودار مقایسه ای عناصر آلوده کننده هوای شهر تبریز در سال 75 - 76

                           
      نمودار مقایسه ای عناصر آلوده کننده هوای شهر تبریز در سال 75 - 76
شنبه 21 خرداد 1390