برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همبرگر

جدول شماره 22 : توزيع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندويچ (همبرگر، سوسيس، کالباس، پيتزا و سمبوسه)

صفحات/ جدول شماره 22 : توزيع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندويچ (همبرگر، سوسيس، کالباس، پيتزا و سمبوسه)

                           
      جدول شماره 22 : توزيع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندويچ (همبرگر، سوسيس، کالباس، پيتزا و سمبوسه)
دوشنبه 5 دي 1390