برچسب شده با

برچسب شده با سلامت روان - شماره 2

کارگاه آموزشی و تخصصی سلامت روان و رسانه آسیب های اجتماعی و خودکشی

مطالب/ کارگاه آموزشی و تخصصی سلامت روان و رسانه آسیب های اجتماعی و خودکشی

                           
      کارگاه آموزشی و تخصصی سلامت روان و رسانه آسیب های اجتماعی و خودکشی به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارگاه یک روزه آموزشی سلامت روان و رسانه در مورخه 22/10/98مرکز بهداشت استان با محوریت خودکشی و آسیب های اجتماعی و رسانه، ویژه دست اندرکاران رسانه، روابط عمومی و سلامت روان استان برگزار شد.
دوشنبه 23 دي 1398
دومین کنفرانس " مداخلات تشخیصی ، درمانی و مراقبت اختلالات سلامت روانی اجتماعی ، مواد و الکل  "

مطالب/ دومین کنفرانس " مداخلات تشخیصی ، درمانی و مراقبت اختلالات سلامت روانی اجتماعی ، مواد و الکل "

                           
      دومین کنفرانس " مداخلات تشخیصی ، درمانی و مراقبت اختلالات سلامت روانی اجتماعی ، مواد و الکل  " به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصل رحیمی مدیر گروه کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی واعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین اهداف جلسه را بیان کرد .
دوشنبه 16 دي 1398
شصت و هشتمین گردهمایی مدیران و معاونین بهداشتی

مطالب/ شصت و هشتمین گردهمایی مدیران و معاونین بهداشتی

                           
      شصت و هشتمین گردهمایی مدیران و معاونین بهداشتی شصت و هشتمین گردهمایی مدیران و معاونین بهداشتی شبکه ها بهداشت و درمان با حضور معاون بهداشت و معاون توسعه دانشگاه در مرکز بهداشت استان برگزار گردید .
چهارشنبه 29 خرداد 1398
بازدید فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشت و درمان و مسئولین واحد سلامت روان شهرستانهای پایلوت طرح خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی " سراج " از پروژه  سراج شهرستان اسکو -  14/2/98

مطالب/ بازدید فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشت و درمان و مسئولین واحد سلامت روان شهرستانهای پایلوت طرح خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی " سراج " از پروژه سراج شهرستان اسکو - 14/2/98

                           
      بازدید فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشت و درمان و مسئولین واحد سلامت روان شهرستانهای پایلوت طرح خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی " سراج " از پروژه  سراج شهرستان اسکو -  14/2/98 به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، در تاریخ 14/2/98 برنامه توجیه و بازدید خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی (سراج) با حضور کارشناسان امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی ، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ،اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشت و درمان و مسئولین واحد سلامت روان شهرستانهای پایلوت طرح خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی " سراج " دانشگاههای تهران، ایران، یزد، کردستان، مازندران و زنجان برگزار گردید.
سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
شصت و هفتمین گردهمایی مدیران شبکه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی برگزارشد

مطالب/ شصت و هفتمین گردهمایی مدیران شبکه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی برگزارشد

                           
      شصت و هفتمین گردهمایی مدیران شبکه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی برگزارشد به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه ....
يکشنبه 30 دي 1397
کارگاه آموزشی راهنمای ارزیابی اختلالات سلامت روان

مطالب/ کارگاه آموزشی راهنمای ارزیابی اختلالات سلامت روان

                           
      کارگاه آموزشی راهنمای ارزیابی اختلالات سلامت روان اولین دوره کارگاه راهنمای تشخیص و درمان مشکلات سلامت روان کودکان ونوجوانان با همکاری گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
پنجشنبه 8 آذر 1397
برگزاری نشست کشوری آموزشی و توجیهی طرح ملی سلامت روان و مراقبت اجتماعی ( سراج) در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری نشست کشوری آموزشی و توجیهی طرح ملی سلامت روان و مراقبت اجتماعی ( سراج) در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری نشست کشوری آموزشی و توجیهی طرح ملی سلامت روان و مراقبت اجتماعی ( سراج) در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، در تاریخ 6/8/97 اولین نشست کشوری آموزش و توجیه برنامه خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی ( سراج) با هدف گسترش برنامه پایلوت سراج " اسکو، بردسیر و قوچان" و با شرکت معاونین بهداشتی و مدیران گروه سلامت روان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، مازندران، کردستان، یزد، زنجان و تبریز و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی واعتیاد وزارت ، معاون مرکز ملی تحقیقات سلامت، مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت در محل هتل بین المللی تبریز برگزار گردید.
چهارشنبه 9 آبان 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با مهارتهای فرزندپروری در کودکان 12-2 سال برگزارشد

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با مهارتهای فرزندپروری در کودکان 12-2 سال برگزارشد

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با مهارتهای فرزندپروری در کودکان 12-2 سال برگزارشد در راستای سیاستهای دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگاه دو روزه "آموزشی مهارتهای فرزند پروری برای والدین دارای کودک 12-2 سال" در تاریخ 6-5/8/97 ویژه کارشناسان سلامت روان مراکز و مجتمع های سلامت تابعه برگزار گردید.
چهارشنبه 9 آبان 1397
کمیته هماهنگی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد استان در آستانه هفته سلامت روان در اتاق ریاست مرکز بهداشت استان برگزار شد.

مطالب/ کمیته هماهنگی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد استان در آستانه هفته سلامت روان در اتاق ریاست مرکز بهداشت استان برگزار شد.

                           
      کمیته هماهنگی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد استان در آستانه هفته سلامت روان در اتاق ریاست مرکز بهداشت استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و تشکر از قبول دعوت مرکز بهداشت استان اهمیت توجه به سلامت روان و بزرگداشت هفته سلامت روان را مورد تاکید قرار داده و از تمام دستگاهها تقاضا نمودند تا در این زمینه همکاری و مشارکت نمایند.
يکشنبه 15 مهر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت کارشناسان جدیدالورود سلامت روان در معاونت بهداشت دانشگاه

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت کارشناسان جدیدالورود سلامت روان در معاونت بهداشت دانشگاه

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی بدو خدمت کارشناسان جدیدالورود سلامت روان در معاونت بهداشت دانشگاه کارگاه آموزشی بدو خدمت کارشناسان جدیدالورود با حضور کارشناسان استانی و کارشناسان سلامت روان جدیدالورد مراکز سلامت شهرستانها در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
چهارشنبه 17 مرداد 1397