برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

فعالیتهای آموزشی

اساس‌ برنامه‌ هاي‌ ادغام‌ خدمات‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ در شبكه‌ هاي‌ بهداشتي‌درماني‌ كشور متكي‌ بر آموزش‌ كليه‌ افرادي‌ است‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در ارتباط با آموزش‌ و مراقبت‌ و خدمات‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ مي‌باشند كه‌ نهايتأ كليه‌ افراد جامعه‌ بخصوي‌ گروههاي‌ آسيب‌ پذير را تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد و در نتيجه‌ سطح‌ آگاهي‌ افراد جامعه‌ را بالا مي‌برد .

برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ در سه‌ گروه‌ انجام‌ مي‌گيرد :

1. بازآموزي‌ ، سمينار و كارگاه‌ براي‌ كليه‌ كارشناسان‌ مسئول‌ در شهرستانها در زمينه‌ هاي‌ مختلف‌ شامل‌ضرورت‌ برنامه‌ هاي‌ ادغام‌ ، شرح‌ وظايف‌ ، آشنايي‌ با فرم‌ ها ، كنترل‌ عفونت‌ ، دفع‌ مواد زايد دندانپزشكي‌ بااصول‌ صحيح‌ ، ايدز ، هپاتيت‌ و ... كه‌ بر عهده‌ كارشناس‌ مسئول‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ استان‌ مي‌باشد

2. كارشناس‌ مسئول‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ شهرستان‌ عهده دار آموزش‌ دندانپزشكان‌ ، بهداشتكاران‌ مراكز ،مديران‌ و مربيان‌ مركز آموزش‌ بهورزي‌ مي‌باشد .

3. دندانپزشكان‌ و بهداشتكاران‌ مسئول‌ آموزش‌ گروهي‌ هستند كه‌ در ارتباط مستقيم‌ با امر بهداشت‌ و درمان ‌افراد جامعه‌ مي‌باشند. مانند بهورزان‌ ، كاردانهاي‌ بهداشت‌ خانواده‌ ، بهداشتياران‌ كار ، رابطين‌ بهداشتي‌ و غيره.

با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ بهورز در زمينه‌ ارائه‌ خدمات‌ و آموزش‌ به‌ گروههاي‌ هدف‌ نقش‌ ارزنده‌اي‌ دارد .زيرا بيشترين‌ پوشش‌ گروههاي‌ هدف‌ و دسترسي‌ به‌ آنها مربوط به‌ بهورز مي‌باشد .

لذا:

ï آموزش‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ زنان‌ باردار يا شيرده‌ و دانش‌ آموزان‌

ï پيگيري‌ جرمگيري‌ در طول‌ دوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌

ï مراقبت‌ از دهان‌ و دندان‌ كودكان‌ زير 6 سال‌

ï مراجعه‌ به‌ مدارس‌ تحت‌ پوشش‌

ما را در رسيدن‌ به‌ هدف‌ مان‌ كه‌ همانا ارتقاي‌ سلامت‌ دهان‌ و دندان‌ جامعه‌ مي‌باشد ياري‌ مي‌نمايد .

جهت‌ افزايش‌ آگاهي‌ مردم‌ و دسترسي‌ بهتر به‌ كل‌ اقشار جامعه‌ هماهنگي‌ هاي‌ بين‌بخشي‌ نيز صورت‌ مي‌گيرد

ï آموزش‌ مراقبين‌ ، معلمان‌ و مديران‌ مدارس‌ با هماهنگي‌ آموزش‌ و پرورش‌

ï آموزش‌ از طريق‌ رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ (بخشهاي‌ مختلف‌ راديو و تلويزيون‌)

ï تهیه، چاپ‌ و توزيع‌ پمفلت‌ - پوستر - جزوه‌ و ...

 بهداشت دهان و دندان