برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : حورزه ریاست
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 176
شماره مستقیم : 32330184 - 32353060 شمــاره فـکـس : 32370787
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : معاون اجرایی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 32330440 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 129
شماره مستقیم : 32330152-32359040-32354955 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بودجه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 118
شماره مستقیم : 32333932 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بهداشت مدارس
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 126
شماره مستقیم : 32330435 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : آموزش سلامت
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 189
شماره مستقیم : 32362629 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : گسترش شبکه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 151
شماره مستقیم : 32330147-32342121 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : پزشک خانواده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 148
شماره مستقیم : 32330436 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : آمار
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 149-146
شماره مستقیم : 32339748-32330441 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بهداشت محیط
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 209
شماره مستقیم : 32330298-32333933 شمــاره فـکـس :