مدیریت

 

 

پست الکترونیک: h.haghaei@gmail.com
 
 

 

 

دکتر حسین حقائی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی (MD-PhD)
معرفی نامه

سوابق تحصیلی

 • دکترای حرفه ای پزشکی 1379-دانشگاه ـآزاد تبریز
 • دکترای تخصصی تغذیه 1399- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دوره مطالعاتی -مرکز تحقیقاتی ماکس دولبروک برلین-2017
 • دوره مدیریت جامع کیفیت و برنامه عملیاتی -1382
 
سوابق اجرایی و حرفه ای
 • معاون بهداشتی شهرستان شبستر
 • رئیس مرکز بهداشت شهرستان شبستر
 • معاون بهداشتی شهرستان ورزقان
 • عضو کمیته دانشگاهی نظام مراقبت مرگ مادری استان
 • کارشناس استانی برنامه نظام مراقبت مرگ مادری گروه سلامت خانواده و جمعیت
 • کارشناس استانی برنامه باروری سالم گروه سلامت جمعیت و خانواده و گروه بهبود تغذیه جامعه
 • راه اندازی طرح پزشک خانواده در شهرستان ورزقان
 • طراحی و اجرای برنامه برون سپاری خدمات دارویی طرح پزشک خانواده به بخش خصوصی در شهرستان ورزقان
 • تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهرستان هریس
 • پزشک طرح نیروی انسانی شهرستان های هریس (بخشایش)-اهر-ورزقان
 • پزشک اورژآنس بیمارستان شهرستانهای اهر و آذرشهر
 • پزشک (خانواده) مرکز بهداشتی شهرستانهای شبستر، باسمنج و روستای دریان
 • پزشک نظام وظیفه شهرستان های شبستر و ورزقان
 • مشاور و ویزیت تغذیه بیمارستانهای شهدا و محلاتی تبریز و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی
 • مدرس دروس تنظیم خانواده ، کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی پایه دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان و تبریز
 • مدرش کارگاه های مراقبت های ادغام یافته سلامت مادری ، مسمومیت و سوختگی ، باروری سالم
سوابق پژوهشی و فناوری
 • تالیف 2 عنوان کتاب و 6 عنوان مقاله ISI
 • راه اندازی و اجرای روشهای مطالعه آزمایشگاهی ترکیبات طبیعی ضد آلزایمر
 • مشارکت در مطالعه کشوری بررسی مرگ مادران در سنین باروری
 • مشارکت در 4 عنوان طرح تحقیقاتی مرتبط با مطالعات آلزایمر
 • مشارکت در یک عنوان طرح فناوری (طراحی ، ساخت و ارزیابی اولتراسانتریفیوز)
 • عضو شرکت فناور ایده پردازان سنجش و دانش مستقر در پردیس فناوری دانشگاه
 
سوابق فرهنگی -اجتماعی
 • عضویت در بسیج دانشجویی
 • عضویت در بسیج کارکنان
 • همکاری در بسیج جامعه پزشکی