برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

لیست کارکنان

دکتر عباسعلی درستی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
دکتر مجید کارآموز قائم مقام معاون بهداشتی و رئیس گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت
دکتر حسین خسروشاهی معاون اجرایی معاون بهداشت
مصطفی فرشی خرسند رئیس امور اداری
جمیله صادقی مسئول دفتر ریاست
رضا رحیمی مسئول دفتر ریاست
جواد نصرالهی مسئول دفتر معاون اجرایی
دکتر ناصر رهبر فرزو رئیس گروه سلامت جمعیت و خانواده
تقی نصیری مسئول دفتر گروه سلامت خانواده
دکتر رزیتا فیروزنیا کارشناس بهداشت خانواده
نسرین فرشباف کارشناس بهداشت خانواده
ناهید عارف حسینی کارشناس بهداشت خانواده
زهرا شاهی کارشناس بهداشت خانواده
منیره میرزایی کارشناس بهداشت خانواده
نازیلا قیطرانی کارشناس بهداشت خانواده
دکتر فریبا صادقی کارشناس بهداشت خانواده
راحله صدیقی کارشناس بهداشت خانواده
معصومه انصاری کارشناس بهداشت خانواده
توفیق علیزاده مباشر رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت استان
پروین ریحانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
رقیه برنج فروش کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
منیژه سلیمانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
رقیه جوادی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
علیرضا فیلگوش کارگزین
خدیجه رضائی مسئول حضور و غیاب
دکتر میکائیل علیپور رئیس گروه بهداشت دهان و دندان
پروین سیاری کارشناس بهداشت دهان و دندان
فتح اله پورعلی رئیس گروه بهبود تغذیه
دکتر حسین حقائی کارشناس بهبود تغذیه
آرزو اصغری کارشناس بهبود تغذیه
دکتر سیمین خیاط زاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مهدی محمدزاده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مرتضی سعادتخواه کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
محمد نعلبندی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
صابر علیزاده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
یعقوب میرزایی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
سیدعلی بلندی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
بایرام میرزایی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مدینه عباسی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
دکتر رسول مهامین کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
دکتر محمدرضا رئیسی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
فرامرز خلیل زاده مسئول دفتر
دکتر جبرئیل شعرباف رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر
دکتر سعید پوردولت کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر ملیحه طالبی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر نازلی سلطانی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر میترا یگانه کارشناس بیماریهای غیرواگیر
لیلا عبدالهی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
محسن پاشا کارشناس بیماریهای غیرواگیر
نیر صادقپور صالح کارشناس بیماریهای غیرواگیر
لیلا غلامیان مسئول دفتر
رقیه سلیمی کارشناس هماهنگی طرح گسترش
خدیجه ولیزاده کارشناس مسئول آموزش و بازآموزی
جواد فرحی شاهگلی کارشناس آموزش بهورزی
رضا یوسفی فرخاد سرپرست گروه دارو و آزمایشگاه
ایلناز ایرانزاد راهبر استانی سامانه سیب
الهام داوطلب کارشناس آمار
مریم یاری کارشناس دارو
دکتر محمد قنبری رئیس گروه بهداشت محیط
مهندس موسی حسام کارشناس بهداشت محیط
مهندس زهرا قیطانچی کارشناس بهداشت محیط
مهندس نادیا اسماعیل زاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس مریم فرجزاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس بهروز محمدعلیزاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس سیدعلی اصغر چاوشباشی کارشناس بهداشت محیط
مهندس علیرضا اسماعیلیان کارشناس بهداشت محیط
دکتر اکبر رجبی کارشناس بهداشت محیط
مهندس یحیی جباری کارشناس بهداشت محیط
مهندس مجتبی غفاری رئیس گروه بهداشت حرفه ای
مهندس نرگس رضوی کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس حسن وطنخواه کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس یوسف همت جو کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس محمدرضا حاجی زاده کارشناس بهداشت حرفه ای
خیراله سیمافر مسئول دفتر
احد شهنامی کارشناس مسئول آزمایشگاه
مهدی پارسائی کارشناس آزمایشگاه
وهاب اصل رحیمی رئیس گروه کارشناسان سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
اعظم همتی کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
مرتضی حسن پور کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
علی فریدونی کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
جلال مستوفی مسئول دفتر
مجتبی فرحان مسئول روابط عمومی
حسین جنگخواه کارشناس سمعی و بصری
یوسف خیری کارشناس مسئول بودجه
اکبر عابدی رئیس امور مالی معاونت بهداشت
خلیل عادلی حسابدار
علی اصغر نورالهی حسابدار
زهرا پورمحمد حسابدار
نسرین شبانلوئی حسابدار
مریم دهقانزاده حسابدار
علی الهیاری مسئول حراست
مقصود رضاپور حراست
سید مهدی سیدیعقوبی پور مسئول تدارکات
ایوب فیضی تدارکات
علیرضا شامی مسئول انبار
علی صادقی مسئول خدمات
لیلا هاشمی کارشناس مرکز پایش سلامت
رقیه میرزااحمدی کارشناس مرکز پایش سلامت
حسن رزمجو نگهبان
ولی قادری نگهبان
سعید کلاهدوز اورنگ نگهبان
مالک شوقی خدمات
نادر لاله خدمات
سلیمان نوری خدمات
حسین پورعلی خدمات
محمد زینالی خدمات
علی پورفتح اله خدمات
یوسف تقوی خدمات
حبیب طالب درخشان خدمات
غلامرضا احمدی خدمات
خدیجه قهاری حسینی مسئول دبیرخانه
فریبا بهرامی دبیرخانه
لاله درستی دبیرخانه
دکتر رضا عزیززاده سرپرست گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
مینو مهینی کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
رباب امروزی کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
نجیبه خوشمرام کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
عارف شایگان مهر کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس