برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

لیست کارکنان

دکتر مجید کارآموز قائم مقام معاون بهداشتی و رئیس گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت
دکتر احمد مردی معاون اجرایی معاون بهداشت
مصطفی فرشی خرسند رئیس امور اداری
دکتر ناصر رهبر فرزو رئیس گروه سلامت جمعیت و خانواده
رزیتا فیروزنیا کارشناس بهداشت خانواده
نسرین فرشباف کارشناس بهداشت خانواده
ناهید عارف حسینی کارشناس بهداشت خانواده
زهرا شاهی کارشناس بهداشت خانواده
منیره میرزایی کارشناس بهداشت خانواده
نازیلا قیطرانی کارشناس بهداشت خانواده
دکتر فریبا صادقی کارشناس بهداشت خانواده
راحله صدیقی کارشناس بهداشت خانواده
توفیق علیزاده مباشر رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت استان
شمسعلی عباسی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
رقیه برنج فروش کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
منیژه سلیمانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
رقیه جوادی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
خدیجه رضائی مسئول دفتر آموزش و ارتقای سلامت
دکتر میکائیل علیپور رئیس گروه بهداشت دهان و دندان
فتح اله پورعلی رئیس گروه بهبود تغذیه
حمیده کوشا کارشناس بهبود تغذیه
آرزو اصغری کارشناس بهبود تغذیه
دکتر سیمین خیاط زاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مهدی محمدزاده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مرتضی سعادتخواه کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
محمد نعلبندی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
صابر علیزاده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
یعقوب میرزایی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
سیدعلی بلندی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مدینه عباسی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
دکتر جبرئیل شعرباف رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر
دکتر سعید پوردولت کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر ملیحه طالبی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر نازلی سلطانی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر میترا یگانه کارشناس بیماریهای غیرواگیر
لیلا عبدالهی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
محسن پاشا کارشناس بیماریهای غیرواگیر
نیر صادقپور صالح کارشناس بیماریهای غیرواگیر
رقیه سلیمی کارشناس هماهنگی طرح گسترش
خدیجه ولیزاده کارشناس مسئول آموزش و بازآموزی
رضا یوسفی فرخاد کارشناس پزشک خانواده
جواد فرحی شاهگلی کارشناس آموزش بهورزی
مریم یاری کارشناس آمار
مهندس بهروز آهنگری رئیس گروه بهداشت محیط
مهندس موسی حسام کارشناس بهداشت محیط
مهندس زهرا قیطانچی کارشناس بهداشت محیط
مهندس نادیا اسماعیل زاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس مریم فرجزاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس بهروز محمدعلیزاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس مجتبی غفاری رئیس گروه بهداشت حرفه ای
مهندس نرگس رضوی کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس حسن وطنخواه کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس یوسف همت جو کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس محمدرضا حاجی زاده کارشناس بهداشت حرفه ای
دکتر علی محمدی رئیس گروه دارو و آزمایشگاه
حیدر زهرابی کارشناس دارو
فاطمه سعادتی کارشناس دارو
احد شهنامی کارشناس مسئول آزمایشگاه
وهاب اصل رحیمی رئیس گروه کارشناسان سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
اعظم همتی کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
مجتبی فرحان مسئول روابط عمومی
صمد صفرپور سرپرست حسابداری
حسن نجفی حسابدار
خلیل عادلی حسابدار
علی اصغر نورالهی حسابدار
زهرا پورمحمد حسابدار
نسرین شبانلوئی حسابدار
مریم دهقانزاده حسابدار
علی الهیاری مسئول حراست
مقصود رضاپور حراست