آرزو اصغری

 

نام و نام خانوادگی : آرزو اصغری

سمت : کارشناس بهبود تغذيه جامعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : علوم تغذيه

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پست سازماني : كارشناس بهداشت تغذيه

سابقه خدمت : 16 سال

آدرس پستي: arezooasghari80@gmail.com

 

سوابق اجرایی :

1. کارشناس و مسئول بهبود تغذیه جامعه شبكه بهداشت و درمان شهرستان ورزقان از سال 1385 تا 1390

2. کارشناس بهبود تغذیه جامعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي از سال 1390 تا حال

سوابق عضويت در كميته ها :

1. عضو و دبير كميته آهن ياري شهرستان ورزقان

2. عضو و دبير كميته IDD شهرستان ورزقان از سال 85 تا سال 1390

3. عضو و دبير كميته هسته آموزش پايش رشد كودكان زير 6 سال شهرستان ورزقان از سال 85 تا سال 1390

4. عضويت در كميته هاي بهبود تغذيه، التور، مرگ و مير نوزادان و مرده زايي، شير مصنوعي و... شهرستان ورزقان از سال 85 تا سال 1390

5. عضويت در كميته IDD استان آذربايجان شرقي از سال 1390 تاحال

6. عضويت در كميته سياستگذاري غذا و تغذيه مركز بهداشت استان از سال 1390 تاحال

7. كميته بين بخشي غذا و تغذيه استان از سال 1390 تاحال

سابقه تدريس :

-  تدریس در کارگاههای برگزار شده سلامت مادران، سلامت کودکان، تغذیه سالم در شهرستان ورزقان

- تدریس برنامه های بهبود تغذیه به بسیجیان شهرستان ورزقان

- تدریس برنامه های بهبود تغذیه در کمیته امداد  شهرستان ورزقان

- تدریس برنامه های بهبود تغذیه درادارات وکارخانجات شهرستان ورزقان

- تدریس تغذیه سالم در آموزش و پرورش شهرستان ورزقان در سالهای 85 تا 90

- تدریس در کارگاههای معاونت بهداشتی دانشگاه

- برگزاری کارگاههای استانی برنامه های بهبود تغذیه در مرکز بهداشت استان

-  شرکت در کارگاههای کشوری و استانی برنامه های بهبود تغذیه  

سابقه تالیف، تدوین و ترجمه:

تالیف و تدوین کتاب " چگونه وزن مناسب خود را به دست آوریم؟"،مرکز بهداشت استان ، 1393

مقالات منتشره در همايشها و كنگره هاي كشوري :

- پوستر "شاخص توده بدنی مادران باردار و نقش آن در بروز وزن کم هنگام تولد در شهرستان ورزقان"، دومین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی اقشارآسیب پذیر، تهران، ایران، 1391

- پوستر "ارتباط بین هموگلوبین مادر و بروز کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان ورزقان" ، دومین همایش ملی ارتقاء امنیت غذایی اقشارآسیب پذیر، تهران، ایران، 1391

- پوستر "بررسي تاثیر برنامه مشارکتی-حمایتی در بهبود رشد کودکان زير6 سال استان آذربایجان شرقی طی6 ماهه اول سال1389" ، دوزادهمین کنگره تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه ایران ، اصفهان، ایران،1391

- پوستر "بررسي وضعیت سوء تغذیه و اختلال رشد در کودکان6 تا 59 ماهه شهرستان ورزقان بعد از وقوع زلزله"، همایش ملی آسیب شناسی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آ. شرقی، هریس، ایران،1391

- سخنرانی "بررسي وضعیت سوء تغذیه و اختلال رشد در کودکان6 تا 59 ماهه شهرستان اهر بعد از وقوع زلزله" ، همایش سراسری ارتقاء سلامت خانواده، کردستان ، ایران، 1392

- پوستر" بررسی میزان آگاهی خانوارهای شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی در مورد ارتباط مصرف فست فودها با چاقی و اضافه وزن"، چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ، تهران، ایران،1392

- پوستر" میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان شرقی"، چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی، تهران، ایران،1392

- پوستر" بررسی میزان آگاهی خانوارهای شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی در مورد نقش مصرف فیبرهای غذایی پیشگیری از اضافه وزن و چاقی" ، چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی، تهران، ایران،1392

- پوستر "بررسی میزان مصرف قطره مولتی ویتامین یا A+D توسط شیرخواران در خانوارهای شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی" ،سومین سمینار سراسری تغذیه ،رشد و تکامل نوزادان و کودکان ، مشهد، ایران ، 1392

- پوستر "بررسی میزان مصرف مکمل آهن توسط زنان باردار در خانوارهای شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی" ،سومین سمینار سراسری تغذیه ،رشد و تکامل نوزادان و کودکان، مشهد، ایران ، 1392

سابقه تحقيق (پژوهش) :

1- همکاری در طرح آمبیلیوپی در شهرستان ورزقان

2- همکاری در اجرای بررسی کشوری انیس 3 در سال 86

3- بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانوارهاي شهري و روستايي و کارکنان بهداشتي رده هاي مختلف در خصوص تغذيه (NUTRIKAP)  در سال 89

4- اجرای بررسی کشوری پژوهشی بر وضعیت ریزمغذیهای ایران ( پورا2) در سال91

5- اجرای بررسی کشوری کم وزنی کودکان زیر 5 سال در خصوص شاخصهای عدالت در هفته آخر تیر ماه سال 92

عضويت در انجمنها:

1. عضو انجمن تغذيه ايران(اتا)