تغذيه در دوران هاي مختلف زندگي

تغذيه در سنين مدرسه و بلوغ
 

توسعه و رشد کشورها بيش از هر چيز به نيروي انساني ماهر و توانمند وابسته است. نسلي که بتواند دانش فني منطبق با زمان و مکان را ابداع کند. نسلي که توانمندي کار فکري و بدني را داشته باشد. نيروي کار سالم و ماهر از مزرعه و معدن و کارخانه تا حضور در صحنه هاي علمي و دانشگاهها ضامن بقا و توسعه هر کشور است. دانش آموزان در سنيني هستند كه كه دوران خردسالي را گذرانده اند و از نظر وضعيت تغذيه اي يکي از مهمترين دوران زندگي خود را پشت سر گذاشته اند. دوران جنيني و سال هاي اول تولد مهمترين دوران رشد يک کودک است و رسيدن مواد مغذي اعم از پروتئين، انرژي و ريز مغذيها نقش بسيار مهم و اساسي در رشد او تا قبل از مدرسه داشته است. عوارض بعضي از اين کمبودها اگر کودک با آن روبرو شده باشد در سنين مدرسه غير قابل جبران است.

 

 

دانش آموزان که درمدرسه با آنان روبرومی شویم ازدوران نوزادی وکودکی گذرکرده اند وازنظروضعیت تغذیه ای یکی ازمهمترین دوران زندگی خود را پشت سرگذاشته اند. دوران جنینی وسال اول تولد مهمترین دوران رشد یک کودک است ورسیدن مواد مغذی اعم ازپروتئین،انرژی وریزمغذیها نقش بسیارمهم واساسی دررشد او تا قبل ازمدرسه داشته است. عوارض بعضی ازاین کمبودها اگرکودک با آن روبرو شده باشد درسنین مدرسه غیرقابل جبران است. عمده ترين مشکلات تغذيه اي در اين گروه سني سوء تغذيه ناشي از کمي دريافت پروتئين و انرژي ( PEM )، کمبود يد، کمبود آهن و کم خوني ناشي از آن مي باشد. ساير کمبود ها شامل کمبود ويتامين هاي گروه B به ويژه ويتامين B2 و ويتامين D نيز در کودکان گزارش شده است. بعضي از اين کمبودها به دليل فقر مواد مغذي در غذاهاي منطقه گروههاي سني را درگير مي کند ولي کودکان به دليل افزايش نياز در دوران رشد بيشتر در معرض خطر قرار مي گيرند. براي مطالب بيشتر لينك زير را دانلود كنيد.

 

دكتر زهرا عبداللهي، متخصص تغذيه

دفتر بهبود تغذيه جامعه، معاونت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

   دانلود : تغذيه_در_سنين_مدرسه_وبلوغ.pdf           حجم فایل 77 KB