تغذيه تكميلي

تغذيه كودك 12- 6  ماهه

شير مادر تا پايان شش ماهگي به تنهايي و بدون اضافه كردن هر نوع غذاي كمكي براي رشد طبيعي شيرخوار كافي اسـت. بعـد از شـش ماهگـي نيازهاي غذايي شيرخوار فقط با شير برآورده نمي شود و بايد علاوه بر شير، غذاهاي نيمه جامد را نيز براي او شروع كرد. مناسب ترين غذاها براي تغذيه تكميلي، غذاهايي هستند كه:

-         مقوي و مغذي باشند.

-         متناسب با سن كودك تغيير كند.

-         تازه و بدون آلودگي باشند و پاكيزه و بهداشتي تهيه شوند.

-         مواد اوليه آن در دسترس بوده و امكان تهيه آن براي خانواده وجود داشته باشد.

بهترين سن براي شروع غذاهاي كمكي

هفته اول ماه هفتم تولد كودك، سن شروع تغذيه تكميلي است، ولي چنانچه بین 4 تا 6 ماهگی با وجود تلاش والدين و كاركنان بهداشتي منحني رشد كودك نشان دهنده رشد نامناسب كودك باشد، مي توان غذاي كمكي را شروع كرد.

توصيه هاي كلي

-         مواد غذايي را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع، تدريجا به رژيم غذايي شيرخوار اضافه كنيد.

-         از يك نوع غذاي ساده شروع شود وكم كم مخلوطي از چند نوع غذا به كودك داده شود.

-         از مقدار كم شروع و به تدريج بر مقدار آن افزوده شود.

-         بين اضافه كردن مواد غذايي مختلف حدود 5 تا 7 روز فاصله در نظر گرفته شود.

-         اوليــن غذايي كه به كودك داده مي شود، بايدكمي غليظ تر از شير تهيه شود و سپس به تدريج غذاهاي نيمه جامد و جامد داده شود.

-         غذاها با قاشق و مايعات با ليوان به شيرخوار داده شود.

-         هنگام دادن غذاهاي نيمه جامد و جامد، شيرخوار در وضعيت نشسته قرار گيرد.

-         غذاي شيرخوار به مقدار كم و براي يك وعده تهيه گردد.

-         در صورت باقي ماندن غذا، مي توان آن را به مدت 24 ساعت در يخچال نگه داري نمود. در غير اين صورت آن را بايددر فريزر گذاشت.

-         غذاي نگه داري شده فقط به مقدار مصرف يك وعده كاملا داغ گردد و پس از خنك كردن به كودك داده شود

-         تا يك سالگي به غذاي كودك نمك اضافه نگردد ولي پس از يك سالگي کمي نمك (نمك يددار تصفیه شده) به غذاي شير خوار مي توان اضافه نمود.

-         سبزي ها قبل از مصرف كاملا شسته و بلافاصله پس از خرد كردن به غذا اضافه گردد.

-         مصرف حتي مقدار كمي گوشت در سوپ کودک، ارزش غذايي را افزايش مي دهد، بدين منظور هرنوع گوشت مانند گوسفند، گوساله، مرغ و ماهي كه در دسترس خانواده است مصرف گردد.

-         در دستور تهيه بعضي از غذاها مقداري كره يا روغن به هنگام طبخ و مقداري ديگر به هنگام غذا دادن به كودك اضافه شود. (مصرف روغن مايع بهتر از روغن جامد است)

-         در مورد كودكاني كه روند رشدشان خيلي بيشتر از طبيعي است، مقدار مصرف روغن يا كره را در غذاي كودك كمتر گرديده و برعكس اگر كودك تاخير رشد دارد كمي بيشتر روغن يا كره به غذاي او اضافه گردد

براي ادامه مطلب لينك زيرا دانلود كنيد.

مينا مينايي- كارشناس ارشد دفتر بهبود تغذيه جامعه

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

   دانلود : تغذيه_تكميلي.pdf           حجم فایل 108 KB
 
   
منبع : دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت