ميان وعده مناسب

ميان وعده ها

كودكان سنين مدرسه علاوه بر سه وعده غذاي اصلي به دو ميان وعده درصبح و عصرنياز دارند. در اين سنين، كودكان بايد هر 4 تا 6 ساعت براي نگهداشتن غلظت قند خون در حد طبيعي، غذا بخورند تا فعاليت سيستـم عصبــي و عملكــرد مغز در حد مطلوب باقي بماند. در اين سنين، كبد كه وظيفه ذخيره سازي گلوكز به صورت گليكوژن و آزاد سازي آن به خون در مواقع ضروري را به عهده دارد، تنها براي حدود 4 ساعت مي تواند  گليكوژن ذخيره كند بنابراين، كودكان به خوردن غذا در وعده هاي بيشتري نياز دارند و بايد در روز دو ميان وعده مصرف كنند .

نمونه هايي از ميان وعده هاي مغذي عبارتند از :

1-          ميوه هاي خشك شامل انجير خشك، توت خشك، برگه هلو و ...

2-           انواع مغزها شامل بادام، پسته، گردو، فندق و ...

3-           انواع ميــوه ها شامل سيب، پرتقال، نارنگي، هلو، زردآلود، انگور ، ليمو شيرين و...

4-           سبزي ها شامل هويج، كاهو، خيار و ...

5-          انواع لقمه هاي خانگي مثل نان و پنير و گردو، نان و تخم مرغ، نان و پنير و خيار، نان و پنير و گوجه فرنگي، نان و پنير و سبزي، انواع كوكو و كتلت، نان و حلوا شكري، نان و پنير و خرما

6-            شير و فرآورده هاي آن

 


منبع : دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت