آشنایی با گروه
 

دکتر مرتضی سعادت خواه

 

 

نام و نام خا نوادگي: دكتر مرتضي سعادت‌خواه                                                                                       

سمت :كارشناس آنفلوانزا و بیماریهای حاد تنفسی و کنترل عفونتهای بیمارستانی                                    

تحصيلات: دكتري حرفه اي پزشكي
 
سوابق كاری:

1 - پزشك مركز بهداشتي درماني ابرغان شهرستان سراب (1374 - 1372)

2 - پزشك مسئول مركز بهداشتي درماني باسمنج در سال (1378 - 1376)

3 - پزشك مركز بهداشتي درماني شهيدان ابراهيمي تبريز (1379 - 1378)

4 - كارشناس بيماري جذام مركز بهداشت استان (1380 - 1379)

5 - كارشناس مسئول بيماريهاي ‌مشترك انسان ‌و حيوان (1385 - 1379)

6 - کارشناس مسئول بیماریهای واگیر (1385 - 1383)

7 – رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه معاونت بهداشت(1390 - 1385)

8 – مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت (1393 – 1391)

9- کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن (1394- 1392)

مسئولیت های اداری:

1. كارشناس آنفلوانزا و بیماریهای حاد تنفسی

2. کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستانی

3. سردبیر و عضو هیأت تحریریه نشریه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (فصلنامه پیام سلامتی)

سوابق مسئوليت های اداري:

1. دبير كميته ترويج فرهنگ ورزش و تحرك مركز بهداشت استان

2. عضو كميته ارتقاي مديريت بيماريابي مركز بهداشت استان

3. عضو كميته ارتقاي سبك زندگي مركز بهداشت استان

4. عضو كميته تهيه و تدوين پروتكلهاي تشخيصي و درماني مركز بهداشت استان

5. عضو هيئت‌تحريريه ‌نشريه پيام سلامتي‌گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي استان

6. عضو کمیته دانشگاهی برنامه مدیریت اثربخش (MEP )

7. عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه

فعاليت هاي علمي:

1. تدوين جزوه اصول و روشهاي علمي پياده‌روي

2. ترجمه و تأليف مقالات متعدد در نشريه پيام سلامتي

3. مشاركت در تهيه KAP سبك زندگي

4. برگزاري و سخنراني در جلسات آموزشي بيماريهاي مشترك انسان و حيوان

5. تهيه مطالب آموزشي ( پوستر، پمفلت، تراكت و ... )

6. مشاركت در كارگاه آموزش عملي بيماري فشارخون بالا بعنوان راهنماي شركت كنندگان

7. ترجمه و تهيه مطالب آموزشي درمورد بيماريهاي‌مشترك انسان و حيوان ( بصورت سؤال و جواب )

8.مشاركت درتهيه مقاله ادغام بيماريهاي غيرواگير (ارائه شده در دومين همايش ارتقاي مستمر كيفيت در ديماه 1380 و اولين كنگره بيماريهاي غيرواگير آبانماه 1381 )

9. تدوین تعاریف طبقه بندی بیماریهای واگیر ویژه پزشکان، کاردانان و بهورزان

10. تدوین و ویرایش راهنمای آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری¬های واگیر (1 و 2) برای آموزش همگانی (ویژه بهورز)


 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر