اعظم همتی

سمت: کارشناس امور دارویی و سلامت روان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس روانشناسی بالینی و MPH  بهداشت روان

سابقه کار:

کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان بستان آباد

کارشناس آموزش کارکنان مرکز بهداشت شهرستان تبریز

کارشناس اموردارویی مرکز بهداشت شهرستان تبریز

کارشناس اموردارویی مرکز بهداشت استان

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد