پیشگیری نوع دوم یا ثانویه

پیشگیری ثانویه عبارتست از کلیه اقدامات و فعالیت هایی است که در جهت تشخیص به موقع و مداخله موثر و قاطع ( نظیر "دارو درمانی ، مشاوره و روان و ...)برای بهبود وضع سلامت روانی چه در سطح فردی و چه اجتماعی به عمل می آید.شناسایی و درمان سریع بیماران ، کمک به برگشت به کار و فعالیت روزمره و خودداری از بستریهای غیر لازم و طولانی ، همگی پیشگیری نوع دوم است ، زیرا که مانع خسارت و معلولیتهای بیشتری می شود

اهداف و روش های مهم در پیشگیری نوع دوم یا ثانویه : 


انتظار می رود اهداف زیر در این سطح پیشگیری برآورده شود :

1 ـ بیماریابی به منظور تشخیص سریع و به موقع علایم غیرعادی و یا رفتارهای نامتعادل در افراد جامعه انجام گیرید.

2 ـ درمان فوری، زودرس و کامل، جهت رفع علایم خفیف اختلالات در بین افراد شناسایی شده به عمل آید. 

3- نگهدارنده به منظور پیشگیری از بازگشت عوارض اختلالات تا حصول کامل بهبودی در بین افراد آسیب دیده جامعه

4 ـ پیشگیری از بروز علایم شدید در بین افراد مبتلا و ایجاد سازگاری بین آنها و خانواده و جلوگیری از بالارفتن میزان عود و دفعات بستری

5- ارائه خدمات مراقبت و پیگیری

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد