دکتر میترا یگانه

تحصیلات: دکتری حرفه ای پزشکی

سمت : کارشناس بیماریهای ژنتیک

سابقه کار:
 • پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی قم تپه
 • پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی گوگان
 • کارشناس بهداشت خانواده شهرستان تبریز
 • کارشناس مسئول فنی مرکز بهداشت شهرستان تبریز
 • کارشناس گسترش شبکه شهرستان تبریز
 • کارشناس سرطان گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای غیر واگیر مرکز بهداشت استان
 • کارشناس بیماریهای ژنتیک پیشگیری ومبارزه با بیماریهای غیر واگیر مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
مسئولیت های اداری:
 • کارشناس مسئول برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در شهرستان تبریز
 • کارشناس مسئول برنامه آموزش شهرستان تبریز
 • عضو کمیته بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان تبریز
 • عضو شورای فنی واداری مالی مرکز بهداشت شهرستان تبریز
 • کارشناس مسئول برنامه سالمندان در شهرستان تبریز
 • کارشناس مسئول پیگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور استان
 • کارشناس مسئول برنامه سرطان استان
 • عضو کمیته فنی بیماریهای ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • عضو کمیته فنی سرطان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • عضو کمیته پیشنهادات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فعالیت های علمی:
 • تهیه مطالب آموزشی
 • شرکت در تیم های تحقیقاتی برنامه ها
 • برگزاری وسخنرانی در سمینار ها و کارگاه ها
 • تالیف مقاله برای نشریه پیام سلامتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و نشریه علمی پژوهشی طلوع بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد