معرفی گروه

گروه بیماری های غیر واگیر
رئیس گروه: دکتر جبرئیل شعربافی           شماره تماس: 31773545- 041
 
کارشناسان بیماری های غیر واگیر:
  1. دکتر سعید پور دولتی
  2. محسن پاشا
  3. سپیده خالقی ثانی
  4. دکتر نازلی سلطانی
  5. دکتر ملیحه طالبی
  6. لیلا عبدالهی
  7. دکتر میترا یگانه