آشنایی با گروه
 

سیر بیماری

الف : عفونت اوليه ( سندرم رترو ويروسي حاد )

ويروس پس از ورود به خون ، از طريق گيرنده CD4 وارد سلولهاي مربوطه شده به سرعت شروع به تكثير كرده همزمان به غدد لنفاوي مهاجرت مي كند . در 50 تا 65% موارد اولين علائم عفونتHIV حدود1 الي6 هفته (بطور متوسط 3 هفته) بعد از تماس ، با علائمي شبيه منونوكلئوز عفوني ظاهر مي شود . شايعترين علائم اين مرحله شامل تب ، خستگي ، راش ماكولوپاپولار ، آدنوپاتي ، فارنژيت غير اگزودايي و ضعف ميباشد. كاهش وزن (حدود5 كيلوگرم)، ميالژي، آرترالژي ، سردرد،مننژيت، اسهال،تهوع و استفراغ در اين مرحله شايع بوده، ممكن است هپاتواسپلنومگالي ، برفك دهاني ، نوروپاتي محيطي ، سندرم گيلن باره نيز ديده شود. اين دوره 1 تا 3 هفته طول كشيده و خودبخود بهبود مي يابد. با درنظرگرفتن احتمال بدون علامت بودن اين مرحله توجه و شك پزشكان به عفونت اهميت خواهد داشت.

ب : عفونت بدون علامت

اين مرحله از اهميت بسزايي در روند انتقال بيماري برخوردار است. زيرا در اين مرحله فرد آلوده هيچگونه علامت باليني مشخصي نداشته ، بسياري اوقات به طور تصادفي با يك آزمايش سرولوژي مثبت تشخيص داده ميشود. نكته ديگر اينكه اين مرحله مي تواند بطورمتوسط 10 سال طول بكشد . لذا شناسايي افراد در اين مرحله و نيز مشاوره و آزمايش داوطلبانه و آموزش در خصوص راههاي سرايت بيماري در كنترل عفونت حائز اهميت است .

ج : عفونت علامتدار

در اين مرحله ، اضطراب و اختلالات خلقي و نيز برخي اختلالات آندوكريني (هيپوگوناديسم وكاهش تستوسترون) مشاهده مي شود همچنين خســـتگي زودرس و كاهش توانايي در انجام كارهاي روزانه نيز ممكن است سالها وجود داشته باشد . از جمله نشانه هاي ديگر اين مرحله لنفادنوپاتي منتشر پايدار (لنفــادنوپاتي بدون توجيه حداقل در دو ناحيه بجز اينگوينال، بصورت قرينه ، متحرك با قوام لاستيكي و قطر نيم تا دو سانتي متر ، بدون درد كه بيش از 3 ماه دوام داشته باشد) ، كانديديازيس دهاني، اسهال مزمن، لوكوپلاكي پرزي دهان ، هرپس منتشر و مكرر را ميتوان ذكر نمود.

د- سندرم نقص ايمني اكتسابي( AIDS )

ايدز عبارتست از مجموعه نشانه هاي باليني تعريف شده ناشي از اختلال ايمني بدن كه متعاقب عفونت مزمن ويروس نقص ايمني انساني (HIV1,2 ) ايجاد مي شود .

در اين مرحله پس از يك دوره طولاني كه حتي مي تواند بيش از 10 سال طول بكشد ، ويروس تكثير يافته ، سطح ايمني فرد بصورت كاهش لنفوسيتهـــاي T با گيرنده CD4 پائــــين آمده و فرد مستعد ابتلاء به عفونتهاي فرصت طلب مي شود . زمان بقاي افرادي كه به مرحله ايدز ميرسند، در صورت عدم درمان ، حداكثر حدود 2 سال تخمين زده مي شود . شايعترين نشانه در اين مرحله ،تحليل رفتن منتشر بدن به همراه اختلالات مزاجي مي باشد . سندرم تحليل رفتن منتشر به معني كاهش بيش از 10% از وزن بدن به همراه اسهال مزمن ( حداقل 2 بار دفع مدفوع آبكي در روز به مدت بيش از يكماه ) و يا ضعف و تب اثبات شده مي باشد با اين شرط كه هيچ بيماري همراه يا عفونت هاي ديگر توجيه كننده اين وضعيت يافت نشود .از عفونتهاي فرصت طلب شايع مي توان از پنوموني پنوموسيستيس كاريني ، كانديدياز مري ، پنوموني هاي راجعه ، سل منتشر و عفونتهاي سيتومگالو ويروس ،توكسوپلاسموزيس و ساركوم كاپوشي نام برد.

(لازم به ذكر است كه بيماري سل در هر دوره اي از عفونت HIV مي تواند وجود داشته باشد ) از جمله شواهدي كه مي تواند معياري تخميني براي كاهش سطح ايمني و در نهايت ورود به مرحله ايدز باشد سنجش لنفوسيتهاي T با ماركر CD4 است. اگر اين ميزان كمتر از /ml 200 باشد فرد آلوده وارد مرحله AIDS شده بايد تحت مراقبت و در صورت وجود شرايط لازم ، درمان ضدرتروويروس قرار گيرد. لازم به تذكر است كه شمارش پايين تر از /ml200 ، مستلزم وجود علائم باليني ايدز نيست. همين طور افرادي كه شمارش بالاتر سلولهاي CD4+ دارند در صورت وجود علائم نشانگر ايدز، مشمول تعريف ايدز مي شوند.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر