آشنایی با گروه
 

درمان ضدرتروويروسي در مصرف كنندگان تزريقي موادمخدر

معيارهاي شروع درمان ضدرتروويروسي در اين افراد چه از نظر باليني و چه از نظر ايمونولوژيكي با سايرين مشابه است. موضوعي كه حتما بايد مورد توجه قرار گيرد، تمكين به درمان آنها است. تجربه جهاني وهمچنين كشورمان نشان داده است كه شروع درمان جايگزين با متادون براي اين بيماران نقش موثري در افزايش تمكين ايشان به درمان ضدرتروويروسي دارد. استراتژي ديگري كه با هدف افزايش تمكين اين بيماران قابل استفاده است استفاده ازداروهاي ـ ضدرتروويروسي ديگر با تعداد كمتر قرص روزانه است كه امكان نظارت مستقيم بر درمان (DOT ) را فراهم مي‌سازد.

موضوعي كه بايد درنظر داشت دوز متادون است كه درصورت استفاده همزمان با نلفيناوير و‌ نويراپين، بايد افزايش يابد.اين بيماران بايد از بابت علائم قطع مواد، از نزديك پايش شده دوز متادون در طول زمان به مرور وبا درنظرگرفتن علائم قطع مواد، افزايش يابد. اين كار بايد تحت نظارت نزديك روانپزشك و نيز متخصص بيماريهاي عفوني انجام گيرد.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر