آشنایی با گروه
 

تنظيم خانواده

تنظيم خانواده در افراد آلوده به HIV بهتر است بصورت double method باشد (يك روش مطمئن براي پيشگيري از بارداري مثل TL و وازكتومي، همراه با كاندوم جهت پيشگيري از آلودگي). كاندوم مورد نياز حتماً بايد در اختيار بيماران قرار گرفته ،نحوه صحيح استفاده از كاندوم آموزش داده شود .

درخصوص زناني كه تحت درمان ضدرتروويروسي هستند بدليل احتمال تداخل اين داروها و كاهش اثر داروهاي ضدبارداري، استفاده همزمان از قرص ضدبارداري و كاندوم توصيه شده است.

استفاده از كاندوم حتي در مورد زوجهايي كه هر دو آلوده اند جهت جلوگيري از تبادل سوشهاي مختلف توصيه مي شود.

نحوه پايش خانواده فرد مبتلا به HIV:

انجام تست HIV (پس از مشاوره) براي شريك جنسي در بدو مراجعه ،سه ماه بعد و سپس هر 6 ماه توصيه مي شود .در صورت مثبت بودن آزمايش وسترن بلات مادر ،حداقل اقدام ،آزمايش HIV براي كليه كودكان زير 10 سال است .(ممكن است براي اطمينان ،كليه كودكان خانواده بدون توجه به سن آنها مورد آزمايش اوليه قرار گيرند) در صورت منفي بودن نتيجه ،پايش سالانه درصورت صلاحديد مشاور توصيه مي شود .انجام مشاوره و آموزش در اين افراد ضروري است .

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر