آشنایی با گروه
 

راه اندازي نوانخانه

مكاني است كه هر مصرف كننده مواد، چه تزريقي و چه غيرتزريقي، كه خانه و كاشانه اي ندارد، با هر رفتار و هر شخصيتي كه دارد مي تواند وارد شود و در آنجا به استراحت بپردازد . تنها تفاوت نوانخانه با مركز گذري (DIC)، وجود جائي براي خوابيدن است. شايد بتوان بسته به موقعيت ، تداركات ديگري هم براي آن در نظر گرفت.

متولي و مجري: مسئوليت راه اندازي نوانخانه ها با شهرداري و نظارت فني بر عملكرد اين واحدها با سازمان بهزيستي و نظارت بهداشتي اين واحد ها با دانشگاه علوم پزشكي حوزه جغرافيايي مربوطه خواهد بود. سازمان بهزيستي، جمعيت هلال احمر و سازمانهاي غيردولتي ميتوانند مجري اين برنامه باشند. البته لازم است هماهنگي لازم جهت راه اندازي اين واحدها با شهرداري ها انجام شود.

اين مركز با حداقل مساحت 200 متر مربع زيربنا در يك يا دو طبقه مي باشد كه در هر طبقه اتاقي جهت ارائه خدمات تخصيص مي يابد و بقيه فضاي آن جهت اسكان و استراحت شبانه معتادان مي باشد . مراجعه فرد براي دريافت درمان نگهدارنده متادون الزامي است. هماهنگي با خانواده و ساير افراد يا نهادهاي ذيربط جهت تامين مسكن پس از طي دوره ذكر شده، توسط مددكار صورت ميگيرد.

هر مركز داراي ويژگي هاي حداقل ساختماني زير است :

* امنيت فيزيكي مركز ( از نظر فني ) تاييد شده و يا حداقل مشابه ساختمان هاي معمولي همان منطقه باشد و مجهز به سيستم ضد حريق باشد .

* به ازاء هر 30 نفر/ساعت يك سرويس بهداشتي .

* به ازاء هر مركز 3 دوش جهت استحمام ( در صورت امكان )

* يك فضاي سرپوشيده حداقل 16 متري ( جهت كلاس هاي آموزشي و مشاوره اي ) .

* فضايي مناسب بعنوان انبار جهت نگهدري كاندوم و سوزن و سرنگ و ساير مواد مصرفي .

* محلي بعنوان رختشويخانه

* محل كوچكي براي آشپزخانه .

ابزار مورد نياز :

* تخته آموزشي سفيد حداقل يك عدد ،

* ميزكار حداقل دو عدد ،

* صندلي به تعداد مورد نياز ،

* يك دستگاه تلفن ثابت مستقل،

* تخت و وسايل خواب بر حسب تعداد مراجعين و ظرفيت درنظر گرفته شده،

* يك ماشين لباسشويي (درصورت امكان)

* لوازم دفع بهداشتي زباله ها به تعداد كافي و لوازم دفع صحيح وسايل مستعمل تزريق ،

* يك دستگاه ويدئو و تلويزيون رنگي(در صورت امكان) و راديو

* ابزارهاي بهداشتي ( نظير كاندوم ) ،

* روزنامه هاي هر روز ( در صورت امكان )، نوشت افزار،

* وسايل تفريحي مثل شطرنج در صورت امكان ،

* وسايل صرف چاي و آب و غذا و پخت غذا بوسيله خود افراد ، ظروف غذا به تعداد ظرفيت مركز

* وسايل تزريق و وسايل ضد عفوني كننده .

پرسنل :

هر مركز متصل به يك گروه outreach يا مركز گذري از يك سو و يك مركز درمان سرپايي و يا بستري از سوي ديگر است. حداقل پرسنل مورد نياز شامل موارد زير است :

1- دو نفر خدمه براي پوشش شبانه روزي،

2- سه نفر اعضاي گروههاي خوديار براي پوشش شبانه روزي ،

3- يك نفر مددكار اجتماعي،

4- يك نفر روانشناس( در صورت امكان ) ،

5- دو نفر نگهبان، بهتر است بعد از توافق از طرف نيروي انتظامي باشد.

ساعات كار : 24 ساعته خواهد بود .

نكته: شرايط ورود به نوانخانه،‌ عينا مثل مركز گذري است و ضروري است كه فعاليت هاي نوانخانه هرروزه به وسيله نزديك ترين مركز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي يا مراكز بهزيستي، نظارت و حمايت شود.

شاخص هاي برنامه مراكز گذري و نوانخانه ها :

* جمعيت تحت پوشش (روزانه، هفتگي،‌ ماهيانه و ساليانه)

* تعداد مصرف كنندگان تزريقي شناسائي شده در ماه ، ( منظور موارد جديد است )

* تعداد مصرف كنندگان تزريقي تحت پوشش در ماه ،( منظور موارد جديد و قديم است )

* تعداد سرنگ توزيع شده در ماه ،

* تعداد كاندوم توزيع شده در ماه ،

* تعداد مصرف كنندگان مواد كه به مراكز سطح بالاتر ارجاع شده اند .

* هزينه هاي صرف شده ،

نحوه ارزيابي شاخص هاي فرايند

شرح وظيفه هر مركز به طور مشخص ثبت و گزارش روزانه توسط مسئول مركز به صورت خيلي كوتاه، ثبت تعداد پذيرش روزانه و اقدامات انجام شده به صورت چك ليست صورت مي گيرد . انجام بازديدهاي منظم توسط مركز بهزيستي مربوطه و بازديدهاي راندوم حداقل ماهي يك بار توسط كارشناسان ستادي صورت ميگيرد. نظارت بر بهداشت محيط نوانخانه وظيفه مركز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه خواهد بود.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر