آشنایی با گروه
 

کلیاتی در خصوص عفونت HIV و ایدز

گرد‌آوري: دكتر مهدي محمدزاده

کلیاتی در خصوص عفونت HIV و ایدز:

عفونت HIV و ایدز از جمله بیماریهایی است که به لحاظ میزان کشندگی بالا و هزین مراقبتی فراوان ، ایجاد مشکلات اجتماعی و هدف قرار دادن جمعیت جوان جامعه ، از معضلات مهم جوامع بشری است .كنترل اپيدمي، پيشگيري و مراقبت از بيماران از اهم فعاليتهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

علي رغم اينكه اين عفونت در سالهاي اوليه دهه هشتاد ميلادي شناسايي شده ليكن تا پایان سال 2004 تعداد افرادایکه با این آلودگی زندگی می کنند ، به حدود 40 میلیون نفر رسیده است .ایدز قبلا به عنوان یک بیماری کشند ه شناخته شده بود اما اکنون تبدیل به یک بیماری مزمن و قابل درمان شده است هرچند كه هنوز هم درمان قطعي ندارد.

عامل بیماریزا :

عامل بیماریزا ، HIV بوده که از ویروسهای RNA دار با پوشش و از گروه رتروویروس ها می باشد .HIV دارای گليكو پروتئين پوششی GP120 می باشد که میل ترکیبی فراوانی به گیرنده خود ، ملکول CD4 دارد . این گیرنده ها بر روی لنفوسیتهای T ، مونوسیتها ، ماكروفاژها، سلولهاي دندريتيك و لانگرهانس قرار دارد.

راههاي انتقال:

بعد از ورود ويروس به بدن، عامل بيماريزا در تمام مايعات بدن قابل شناسايي مي‌باشد ولي از بين تمام مايعات بدن تا بحال احتمال انقال توسط سه مايع ديده شده است كه اين سه مايع عبارتند از : 1- مایع منی 2- خون 3- ترشحات دستگاه تناسلی زنان ادامه مطلب

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر