آشنایی با گروه
 

جدول توزیع شهرستانی مالاریا در استان آذربایجانشرقی

با توجه به جدول زیر چنین استنباط می شود که در سال 1372 تعداد 37 مورد مثبت شناسایی شده در داخل استان آذربایجانشرقی، وارده از مناطق مالاريا خيز كشور بوده‌اند ولی در سال 1373 بعلت جنگ بين كشورهاي همسایه شمالی (ارمنستان و جمهوري آذربايجان) اپيدمي بيماري مالاريا در كنار رود ارس شهرستان كليبر، که از یک طرف همجوار با بخش اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبيل (كانون پرخطر مالاريا در استان اردبيل) و از طرف دیگر همسایه با دو کشور در حال جنگ (ارمنستان و جمهوري آذربايجان) بود با 732 مورد مثبت انتقال محلي  اتفاق افتاد. ولی در سال هاي بعد بعلت اقدامات موثر مانند آموزش عمومی، بیماریابی فعال و درمان سریع موارد مثبت، کنترل و کاهش چشمگیر ناقل بیماری از قبيل (زهكشي، خشكاندن باتلاق ها، مبارزه بيولوژيكي و مشاركت هاي محلي و... ) بيماري كنترل و حذف گرديد. و از سال 1384 به بعد هیچ مورد انتقال محلی در داخل استان و شهرستان کلیبر اتفاق نیفتاده است و طبق تعریف WOH، استان آذربایجانشرقی جزء استان های پاک کشور تلقی شده و برای تثبیت وضعیت فعلی کماکان حمایت مسوولان، دست اندرکاران و مشارکتهای مردمی و بین بخشی، درون بخشی و... را با توجه به وضعیت حساس منطقه بیش از پیش می طلبد.  این استان جزء استان هایی معدودی است که قبل از اعلام برنامه حذف مالاریا در افق 1404 از طرف وزارت متبوعه و اداره کنترل مالاریای کشور، به لطف الهی و حمایت مسوولان و دلسوزان عرصه سلامت بویژه همکاران پرتلاش و زحمتکش شهرستان مالاریاخیز کلیبر به حذف این بیماری قدیمی دست یافته است.


وضعیت مالاریا در کشور – استان آذربایجان شرقی – کلیبر از سال 1360 تا 1395

سال کشور استان آذربایجانشرقی کلیبر
60 43604    ؟   
61 45702
62 31047
63 25446
64 34429
65 34429
66 34510
67 52421
68 56868
69 78739
70 78017
71 76352 61  
72 60363 37 0
73 50973 790 732
74 66465 399 324
75 55815 78 53
76 38424 287 261
77 32616 145 121
78 22912 30 17
79 19700 40 25
80 19129 40 19
81 15378 25 12
82 25027 35 29
83 13166 16 12
84 19285 6 0
85 15869 3 0
86 16489 12538 2 0
87 11333 6906 1 0
88 5900 3606 4 0
89 2965 1362 0 0
90 3108 1240 2 0
91 1348 540 0 0
92 1390 399 0 0
93 1230 246 0 0
94 777 156 0 0
95 704 82 0 0
 

برچسب ها : 

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر