برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

کارگاه ممیزی برنامه ایمنی آب

برگزاری کارگاه ممیزی (( برنامه ایمنی آب )) 6 لغایت 8 آبان ماه 1391 - بازدید و ممیزی مراحل اجرای پایلوت برنامه در شهر تبریز با حضور مشاور محترم سازمان جهانی بهداشت آقای دکتر اشمول

 

 

 

 

 

 برنامه ایمنی آب آشامیدنی