برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

دستاوردها و عملکرد گروه بهداشت دهان و دندان درسال 1385

 

ردیف

برنامه های آموزشی (مرکز بهداشت استان):

زمان اجرا

گروه هدف

1

گردهمایی مسوولین بهداشت دهان و دندان

28/04/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان شهرستانها

2

حفظ و نکهداری تجهیزات دندانپزشکی

22/05/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان، دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان و دندان

3

سلامت دهان و دندان

25/05/85

کارشناسان مسوول بهداشت خانواده شهرستانها

4

گردهمایی مسوولین بهداشت دهان و دندان

29/06/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان شهرستانها

5

آموزش دندانپزشکان جدیدالورود

12/07/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان و دندانپزشکان طرح

6

دهانشویه سدیم فلوراید

10/08/85

کارشناسان بهداشت مدارس، دهان و دندان و کارشناسان تندرستی آموزش و پرورش

7

مراقبت دهان و دندان کودکان

20/08/85

کارشناسان مسوول بهداشت خانواده، مدارس، بهورزی و دهان و دندان

8

ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک (قلبی، کلیوی و...)

29/09/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان، دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان و دندان

9

طرح سلامت دهان و دندان کودکان زیر 3 سال

20/10/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان شهرستانها

10

ارگونومی در محیط دندانپزشکی

15/11/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان، دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان و دندان

11

گردهمایی مسوولین بهداشت دهان و دندان

15/12/85

کارشناسان مسوول بهداشت دهان و دندان شهرستانها

     

 

ردیف

برنامه های آموزشی:

شهرستان و محیط

1

آموزش مدیران و مربیان مهدکودک ها.

133

2

آموزش بهداشت دهان و دندان در خانه بهداشت و بهورزان.

558

3 آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس (مدیران و معلمین و دانش آموزان زیر 12 سال).

878

4

آموزش بهداشت دهان و دندان برای مراجعین واحدهای بهداشت دهان و دندان.

250

     

برنامه های پژوهشی:

طرح بررسی شیوع فلوروزیس دندانی در دانش آموزان 17 – 7 ساله روستای قلندر شهرستان اهر.

 

برنامه های اجرایی:

1

توزیع 650 عدد ما کت دندان ، مسواک بزرگ ، نخ دندان جهت آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح مهدکودکهای استان.

2

چاپ و توزیع 16000 عدد شناسنامه سلامت دهان و دندان برای نو آموزان مهد کودکها.

3

توزیع 300 عدد فیلم آموزشی اداره سلامت دهان و دندان (کارتون) به مهد کودکهای استان.

4

توزیعCD آموزشی به مدیران مهد کودکها.

5

توزیع 50000 عدد دهانشویه سدیم فلوراید در سطح مدارس ابتدایی استان.

6

توزیع 16000 عدد مسواک در سطح مدارس ابتدایی استان.

7

توزیع 37 دستگاه اتوکلاو به مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان.

8

نصب 10 دستگاه یونیت PIU در شهرستانهای تابعه استان.

9

برگزاری جلسه هماهنگی باحضور کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان و کارشناسان مرکز بهداشت استان در مورد دهانشویه سدیم فلوراید. .

10

تهیه و تنظیم چک لیست پایش از پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده.

11

تهیه و تنظیم چک لیست پایش از مدارس (دهانشویه) و مهد کودکها.

12

تهیه بسته آموزشی نیروهای جدیدالورود (طرحی،پیام آور ،...).

13

تهیه بسته آموزشی روسا و معاونین بهداشتی شبکه های بهداشت و درمان.

14

تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات منابع (فیزیکی، تجهیزاتی، انسانی).

15

تهیه پکیج آموزشی برای گروههای هدف.

16

تهیه و تنظیم اهداف ، طرحها و برنامه های در دست اجرا ، حدود انتظارات از دندانپزشکان، بهورزان، گروههای کارشناسی مرتبط، شاخصها، فرایند های گروه به صورت CD و توزیع آن به دندانپزشکان، کارشناسان مسئول آموزش بهداشت، بهداشت مدارس بهداشت خانواده، بهورزی، کارشناسان بهداشت مدارس نواحی آموزش و پرورش استان.

17

هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی، سازمان آموزش و پرورش استان و تقسیم مدارس ابتدایی (5 ناحیه آموزش و پرورش استان) بین دندانپزشکان جهت معاینه و ارجاع برای ترمیم دندانهای شش (6) پوسیده دانش آموزان.

18

تهیه پفلت آموزشی در مورد اهمیت دندان شش (6) ، چاپ و توزیع آن در مدارس توسط اداره کل بیمه خدمات درمانی.

19

تهیه آیینه یکبار مصرف جهت معاینه دندانهای دانش آموزان

 

 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات