شرکت های سمپاشی دارای مجوز از مرکز بهداشت استان

 

*دستورالعمل اجرايي ضوابط دريافت پروانه شركت هاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خانگي ( کلیک کنید)

1- شرکت مهندسی پویندگان سلامت محیط تبریز      09149116971- 0914933109-09143795442
2- شرکت زرین طلای تبریز    09143109208 - 33303164
3- شرکت آذربهسازان     09144017391
4- شرکت پاک زیست اندیشان صدر     09149122406  -  33345886
5- شرکت سلامت گستر آذر     09143184551 - 36677264

6- شرکت اورمان گستر تبریز   09146290369
7- شرکت زیست آذران    09143011651
8- شرکت سلامت سیر قافلان 09141246230 - 04152240347
9- شرکت محیط بانان سلامت میشو  به 09141013009 آقای افکاری و 09143023482 آقای مهندس تقی نصب
10- شرکت سلامت سم تبریز  04133274771 - 09145053378
11- شرکت آسا زیست اردم     09144226820-04134771813
12- شرکت آسایش گستر پاک زیست(بناب)   09144208087-09144229156
13- شرکت سگال سلامت فرتاک 09145688266-09148979166


 

برچسب ها :