برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

خدمات پیشگیری و درمانی در مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد بهداشت دهان و دندان در سال 1385

 

خدمات

سال

معاینه

حذف دندان عفونی

ترمیم

جرمگیری

رادیوگرافی

پالپوتومی

فلورایدتراپی

فیشورسیلانت

81

57307

40994

12107

5973

2545

1149

3268

0

82

47868

39807

10467

4969

2592

723

4173

10

83

46442

35280

7516

3562

2699

325

5459

567

84

59347

44477

9718

5069

2990

554

14100

2702

85

83364

48308

9691

5669

2612

1672

21662

5278
 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات