برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

نمرات چک لیست پایش پزشک خانواده

نمرات چک لیست پایش پزشکان خانواده
ردیف چک لیستها  ارزش ذاتی
1 مدیریت 25
2 روان و اعتیاد 8
3 بهداشت مدارس 5
4 بهبود تغذیه 3
5 بهداشت حرفه 4
6 بهداشت محیط 5
7 آموزش سلامت 6
8 آزمایشگاه 2
9 امور دارویی 3
10 سلامت خانواده 13
11 غیر و اگیر 13
12 واگیر 9
13 آمار و اطلاعات 4
جمع 100

 

در صورت برگزاری آزمون کتبی  
ردیف بخش ارزش ذاتی
1 جمع نمرات چک لیست  ها 80
2 نمره آزمون کتبی 20
جمع 100
 پزشک خانواده