بسته های آموزشی گروه آموزش و ارتقای سلامت

پیشگیری از نشت گاز و ایمنی ساختمان در برابر آتش سوزی
توصیه های غذایی در ایام ماه محرم
حذف هاری با واکسیناسیون
حفظ سلامت روان در 7 حرکت
دل آرام گیرد، با یاد خدا
رابطه شغل و شادی
راهنمای خودمراقبتی در آلزایمر
راهنمای خودمراقبتی در صرع
سلامت محیط در مساجد
سلامت مساجد، مجالس سوگواری و هیات های مذهبی
عزاداری سالم
فرمول زندگی سالم بانشاط و امید
مهار پوکی استخوان
کرونا ویروس
پوسترهای خودمراقبتی
پوسترهای پوکی استخوان
پوسترهای چرا خودمراقبتی
پوستر رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم عزاداری
ترک دخانیات
تفاوت کودکان با بزرگسالان
دخانیات و کرونا
صنعت دخانیات
مالیات ومواد دخانی
محصولات نوپدید دخانی
مصرف قند نمک روغن چربی
نوجوانان و دخانیات
کاهش اضطراب در کودکان
کرونا و پوکی استخوان
کودکان و کرونا
50 روش برای پیشگیری از دیابت نوع 2
مراقبت_از_سلامت روان در محیط های کار
نشانه_های یک محل کار سالم
زندگی سالم بانشاط و امید-آرامش عالی مستدام
آزمون شادی
آمادگی برای ازدواج راهنمای شاد و پایدار
آموزه های دینی علیه قلیان
راهنمای ازدواج شاد و پایدار
استراتژی های کلیدی برای ایجاد سلامت روان در محیط کار
استرس در محیط  کار
استرس شغلی
حفاظت از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی دخانیات،حفاظت از سلامت جامعه
اصول 10 گانه در پیشگیری از سرطان
بسته اطلاعاتی سیگار؛افزایش قیمت ،کاهش مصرف
اقدامات کوچک برای داشتن تغذیه سالم
بسته آموزشی زندگی سالم ، بانشاط و امید-شش روایت
انگ و تبعیض نسبت به مبتلایان به ایدز
اهمیت کاهش مصرف نمک
اچ ای وی و باورهای نادرست
ایمن بشنویم ، سالم بشنویم
بارداری و فرزندآوری راهنمای ازدواج شاد و پایدار
بروشور اربعین 1
بروشور اربعین 2
بروشور اربعین 3
بروشور ایمن برانیم
بروشور شماره دو بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور شماره سه بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور شماره شش بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور شماره هفت بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور شماره پنج بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور شماره چهار بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور شماره یک بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بروشور صفحه اول چهارشنبه سوری 94
بروشور صفحه دوم چهارشنبه سوری 94
بروشور موبایل ایمن برانیم
بروشور کمپین ایمن برانیم 1
بروشور کمپین ایمن برانید 2
بسته اطلاعات 1 پنتاوالان
بسته اطلاعات 2 پنتاوالان
بسته اطلاعات 3 پنتاوالان
بسته اطلاعات آموزشی زندگی اصیل
بسته اطلاعاتی 1 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 2 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 3 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 4 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 5 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 6 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 7 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 8 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 9 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 10 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی 11 دخانیات 94
بسته اطلاعاتی سرطان 1
بسته اطلاعاتی سرطان 2
بسته اطلاعاتی سرطان 3
بسته اطلاعاتی سرطان 4
بسته اطلاعاتی سرطان 5
بسته اطلاعاتی سرطان 6
بسته اطلاعاتی سرطان 7
بسته اطلاعاتی سرطان 8
بسته اطلاعاتی سرطان 10
بسته اطلاعاتی سرطان 11
بسته اطلاعاتی سرطان 12
بسته آموزشی اربعین
بسته آموزشی اطلاعات روز جهانی آسم 97
بسته اطلاعاتی و آموزشی روز جهانی آسم
بسته آموزشی ماه رمضان 1
بسته آموزشی ماه رمضان 2
بسته آموزشی ماه رمضان 3
بسته آموزشی ماه رمضان 4
بسته آموزشی ماه رمضان 5
بسته اطلاعاتی شماره 2 کمپین شیر مادر 95
بسته اطلاعاتی شماره 3 کمپین شیر مادر 95
بسته اطلاعاتی شماره 4 کمپین شیر مادر 95
بسته اطلاعاتی شماره 5 کمپین شیر مادر 95
بسته اطلاعاتی شماره 6 کمپین شیر مادر 95
بسته اطلاعاتی شیر مادر 1
بسته اطلاعاتی شیر مادر 2
بسته اطلاعاتی شیر مادر 3
بسته اطلاعاتی شیر مادر 4
بسته اطلاعاتی شیر مادر 5
بسته اطلاعاتی شیر مادر 6
بسته اطلاعاتی شیر مادر 7
بسته اطلاعاتی غذا 1
بسته اطلاعاتی غذا 2
بسته اطلاعاتی غذا 3
بسته اطلاعاتی غذا 4
بسته اطلاعاتی غذا 5
بسته اطلاعاتی نمک
بسته اطلاعاتی و آموزشی روز جهانی آسم
بسته اطلاعاتی چهارشنبه سوری
بسته بندی ساده محصولات دخانی
بسته شماره 1  زن قلب خانواده
بسته شماره 2  زن قلب خانواده
بسته شماره 3  زن قلب خانواده
بسته شماره 4  زن قلب خانواده
بسته شماره 5  زن قلب خانواده
بسته شماره 6  زن قلب خانواده
بسته شماره7  زن قلب خانواده
بسته شماره 8 زن قلب خانواده
بسته شماره 9 زن قلب خانواده
بسته شماره 10زن قلب خانواده
بسته شماره 11 زن قلب خانواده
تابلو شماره 1 خطرسنجی
تابلو شماره 2 خطرسنجی تابلو شماره 4 خطرسنجی
تابلو شماره 5 خطرسنجی
تابلو شماره 6 خطرسنجی
تابلو شماره 7 خطرسنجی
تابلو شماره 8 خطرسنجی
تابلو شماره 9 خطرسنجی
تابلو شماره 10 خطرسنجی
تابلو شماره 11 خطرسنجی
تابلو شماره 12 خطرسنجی
تابلو شماره 13 خطرسنجی
تابلو شماره 14 خطرسنجی
تابلو شماره 15 خطرسنجی
تابلو شماره 16 خطرسنجی
تابلو شماره 17 خطرسنجی
تابلو شماره 18 خطرسنجی
تابلو شماره 19 خطرسنجی
تابلو شماره 20 خطرسنجی
تابلو شماره 21 خطرسنجی
تابلو شماره 22 خطرسنجی
تابلو شماره 23 خطرسنجی
تابلو شماره 24 خطرسنجی
تابلو شماره 25 خطرسنجی
تابلو شماره 26 خطرسنجی
تابلو شماره 27 خطرسنجی
تابلو شماره 28 خطرسنجی
تابلو شماره 29 خطرسنجی
تابلو شماره 30 خطرسنجی
تابلو شماره 31 خطرسنجی
تابلو شماره 32 خطرسنجی
تابلو شماره 33 خطرسنجی
تابلو شماره 34 خطرسنجی
تابلو شماره 35 خطرسنجی
تابلو شماره 36 خطرسنجی
تابلو شماره 37  خطرسنجی
تابلو شماره 38 خطرسنجی
تابلو شماره 39 خطرسنجی
تابلو شمار 40 خطرسنجی
تجربه موفق برنامه ملی خودمراقبتی فارسی و انگلیسی
تجربه موفق سفیر سلامت فارسی و انگلیسی
تجربه های موفق سواد سلامت سایت آوای سلامت فارسی و انگلیسی
ترک سیگار با خودمراقبتی
تعهد و مسوولیت اجتماعی در پیشگیری از دخانیات
تغذیه و دیابت
تندرستی خانواده راهنمای ازدواج شاد و پایدار
توصیه های مدیریت استرس
جوانان علیه قلیان
حفظ سلامت روان در 7 حرکت
حقوق شهروندی و استعمال دخانیات
خانواد ه و نقش آن در پیشگیری ایدز
خانواده و مدرسه علیه دخانیات
داروترین دارو امید است
دل آرام گیرد به یاد خدا
دوری از قلیان برای سلامت قلب
سلامت تدبیر و امید اسفند ماه 1392
دیابت چیست
دین و قانون علیه سیگار و قلیان
رابطه شغل و شادی
راه های انتقال و عدم انتقال و پیشگیری از انتقال جنسی اچ ای وی
روانشناسی مثبت
زایمان و مراقبت های پس از زایمان
زندگی سالم با مصرف روغن و چربی کمتر
زندگی سالم تر با قند کمتر
زندگی سالم تر با مصرف سبزی و میوه بیشتر
سرزندگی و برازندگی
سرطان و باورهای نادرست
سلامت دانش آموزان
سلامت روان در محیط کار
سیگار، جوانان و نوجوانان
سیگار ، جوانان و نوجوانان 1
سیگار ، خانواده و جامعه
ضرورت کاهش مصرف نمک در مهدها
طعم تندرستی با مصرف سبزی ها
طعم تندرستی با دنیای رنگارنگ میوه ها
طعم تندرستی با مصرف کمتر قند ، نمک و چربی
عبور از بحران
غلبه بر دیابت
فرزندپروری راهنمای ازدواج شاد و پایدار
فرمول زندگی سالم با نشاط و امید
فلسفه نشاط و آرامش
قلیان ، سرطان و خانواده
قلیان سمی علیه سلامت خانواده
قلیان ها را گلدان کنیم
قند و پند
قهوه خانه سلامت عاری از دخانیات
قوانین کنترل دخانیات حامی خودمراقبتی
مدیریت استرس و بحران راهنمای ازدواج شاد و پایدار
مدیریت منابع خانواده راهنمای ازدواج شاد و پایدار
مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری
مواد محرک و اچ ای وی
مواد مخدر و اچ ای وی
ناسازگاری و مدیریت آن راهنمای ازدواج شاد و پایدار
بسته آموزشی زندگی سالم بانشاط وامید نشاط عالی مستدام
نقش زنان در کنترل دخانیات
نمک و فشار خون
نمک کمتر زندگی بهتر
نکاتی درباره نمک
پفلت کمپین راهپیمایی اربعین
پمفلت روز جهانی آسم 97
پمفلت روز جهانی آسم
پمفلت روز جهانی دخانیات
پمفلت سایت
پنج کلید طلایی
پیام جناب آقای دکتر جواد مهجور
پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر به فرزند
پیشگیری از سرطان ، تغذیه
پیشگیری از سرطان ، زندگی روانی ، معنوی و اجتماعی سالم
پیشگیری از سرطان ، سیگار و دخانیات
پیشگیری از سرطان ، عفونت ها
پیشگیری از سرطان ، عوامل محیطی
پیشگیری از سرطان ،کاهش وزن
چاقی بیماریست حتی در کودکان
چطور سبزی و میوه بیشتری مصرف کنیم
چهره ها ، رسانه پویش قلیان ها را گلدان کنیم
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 1
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 2
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 3
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 4
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 5
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 6
یک عمر سلامتی با خودمراقبتی 7

 
  • تعداد بازدید : 82