تقویم آزمون های کددار

 

همکاران محترم لطفا دقت فرمائید:
شرکت بموقع در آزمونها  الزامی می باشد .
عناوین دوره های بهداشتی کددار سال 1402 
ردیف گروه مربوطه نام دوره  گروه هدف مدرک تحصیلی ساعت دوره حضوری غیر حضوری تاریخ آزمون 
1 تغذیه رژیم درمانی در بیماران دیابتی کارشناسان تغذیه  کارشناس تغذیه و بالاتر 12 *   عملی در روز کارگاه
2 رژیم درمانی در اضافه وزن و چاقی، هایپرلیپیدمی و فشارخون بالا  کارشناسان تغذیه  کارشناس تغذیه و بالاتر 6 *   عملی در روز کارگاه
3 بسته آموزشی رژیم درمانی ویژه کارشناسان تغذیه کارشناسان تغذیه  کارشناس تغذیه و بالاتر 42   * 1402/06/05-07
4 تعالی جمعیت قانون  و دستورالعمل های تعالی خانواده وجوانی جمعیت کارشناس سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس بهداشت خانواده -کارشناس مسئول مادران - کارشناس امور جمعیتی -کارشناس میانسالان-رییس اداره سلامت مادران -  مدیر سلامت جمعیت و خانواده -کارشناس مادران- کارشناس سلامت باروری- کارشناس سالمندان -کارشناس طب سنتی  -رییس اداره سلامت  نوزادان و کودکان -  رییس اداره سلامت مادران -  مدیریت گروه سلامت جمعیت وخانواده -کارشناس مسئول مادران-کارشناس سلامت باروری- کارشناس مسئول سلامت خانواده - رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس سلامت کودکان - کارشناس سلامت نوزادان - کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – رییس گروه سلامت میانسالان و سالمندان فوق دیپلم و بالاتر              12   * 1402/06/26-27
5 قانون و دستورالعمل های تعالی خانواده و جوانی جمعیت پزشک ، بهورز ، ماما سیکل و بالاتر 6   * متعاقبا اعلام خواهد شد
6 طب ایرانی ترویج شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی   پزشک  دکترای حرفه ای 6   * 1402/05/8-10
7 خانواده بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندان کارشناس سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس بهداشت خانواده -کارشناس مسئول مادران - کارشناس امور جمعیتی -کارشناس میانسالان-رییس اداره سلامت مادران -  مدیر سلامت جمعیت و خانواده -کارشناس مادران- کارشناس سلامت باروری- کارشناس سالمندان -کارشناس طب سنتی  -رییس اداره سلامت  نوزادان و کودکان -  رییس اداره سلامت مادران -  مدیریت گروه سلامت جمعیت وخانواده -کارشناس مسئول مادران-کارشناس سلامت باروری- کارشناس مسئول سلامت خانواده - رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس سلامت کودکان - کارشناس سلامت نوزادان - کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – رییس گروه سلامت میانسالان و سالمندان فوق دیپلم و بالاتر              12   * متعاقبا اعلام خواهد شد
8 بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندان ماما،مراقب سلامت -کارشناس مراقب ناظر،بهورز سیکل و بالاتر 6   * 1402/05/10-12
9 بسته جدید برنامه کشوری مادری ایمن
زایمان فیزیولوژیک
کارشناس سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس بهداشت خانواده -کارشناس مسئول مادران - کارشناس امور جمعیتی -کارشناس میانسالان-رییس اداره سلامت مادران -  مدیر سلامت جمعیت و خانواده -کارشناس مادران- کارشناس سلامت باروری- کارشناس سالمندان -کارشناس طب سنتی  -رییس اداره سلامت  نوزادان و کودکان -  رییس اداره سلامت مادران -  مدیریت گروه سلامت جمعیت وخانواده -کارشناس مسئول مادران-کارشناس سلامت باروری- کارشناس مسئول سلامت خانواده - رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس سلامت کودکان - کارشناس سلامت نوزادان - کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – رییس گروه سلامت میانسالان و سالمندان فوق دیپلم و بالاتر              12   * متعاقبا اعلام خواهد شد
10 بسته جدید برنامه کشوری مادری ایمن
زایمان فیزیولوژیک
ماما،مراقب سلامت -کارشناس مراقب ناظر فوق دیپلم و بالاتر              6   * 1402/05/ 7-9
11 سلامت زنان در دوران باروری ویائسگی  کارشناس سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس بهداشت خانواده -کارشناس مسئول مادران - کارشناس امور جمعیتی -کارشناس میانسالان-رییس اداره سلامت مادران -  مدیر سلامت جمعیت و خانواده -کارشناس مادران- کارشناس سلامت باروری- کارشناس سالمندان -کارشناس طب سنتی  -رییس اداره سلامت  نوزادان و کودکان -  رییس اداره سلامت مادران -  مدیریت گروه سلامت جمعیت وخانواده -کارشناس مسئول مادران-کارشناس سلامت باروری- کارشناس مسئول سلامت خانواده - رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس سلامت کودکان - کارشناس سلامت نوزادان - کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – رییس گروه سلامت میانسالان و سالمندان فوق دیپلم و بالاتر              12   * 1402/05/ 3-4
12 خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان پزشکان دکترای حرفه ای 6   * 1402/06/ 7-9
13 احیا ء پایه کودکان -BLS  کارشناس سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس بهداشت خانواده -کارشناس مسئول مادران - کارشناس امور جمعیتی -کارشناس میانسالان-رییس اداره سلامت مادران -  مدیر سلامت جمعیت و خانواده -کارشناس مادران- کارشناس سلامت باروری- کارشناس سالمندان -کارشناس طب سنتی  -رییس اداره سلامت  نوزادان و کودکان -  رییس اداره سلامت مادران -  مدیریت گروه سلامت جمعیت وخانواده -کارشناس مسئول مادران-کارشناس سلامت باروری- کارشناس مسئول سلامت خانواده - رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس سلامت کودکان - کارشناس سلامت نوزادان - کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – رییس گروه سلامت میانسالان و سالمندان فوق دیپلم و بالاتر              6 *   1402/05/ 14-15
14 بیماریهای کودک – غیر پزشک کارشناس سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس بهداشت خانواده -کارشناس مسئول مادران - کارشناس امور جمعیتی -کارشناس میانسالان-رییس اداره سلامت مادران -  مدیر سلامت جمعیت و خانواده -کارشناس مادران- کارشناس سلامت باروری- کارشناس سالمندان -کارشناس طب سنتی  -رییس اداره سلامت  نوزادان و کودکان -  رییس اداره سلامت مادران -  مدیریت گروه سلامت جمعیت وخانواده -کارشناس مسئول مادران-کارشناس سلامت باروری- کارشناس مسئول سلامت خانواده - رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت- کارشناس سلامت کودکان - کارشناس سلامت نوزادان - کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – رییس گروه سلامت میانسالان و سالمندان فوق دیپلم و بالاتر              6   * 1402/06/ 13-14
15 دستورالعمل های نوزادان وکودکان  ماما ،مراقب سلامت - کارشناس مراقب ناظر ،بهورز سیکل و بالاتر 6   * 1402/05/ 16-18
16 دهان و دندان رادیو گرافی در دندانپزشکی رییس گروه سلامت دهان ودندان /دندانپزشک/  بهداشتکار دهان و دندان فوق دیپلم و بالاتر    18   * 1402/05/ 8-9
17 پالپتومی و پالپکتومی رییس گروه سلامت دهان ودندان /دندانپزشک/  بهداشتکار دهان و دندان فوق دیپلم و بالاتر    12   * 1402/06/ 11-12
18 ارتودنسی پیشگیری رییس گروه سلامت دهان ودندان /دندانپزشک/  بهداشتکار دهان و دندان فوق دیپلم و بالاتر    12   * 1402/06/ 13-14
19 رشد دندان ها، اختلات موجود و روشهای پیشگیری  رییس گروه سلامت دهان ودندان /دندانپزشک/  بهداشتکار دهان و دندان فوق دیپلم و بالاتر    12   * 1402/06/ 28-29
20 برنامه ها وسلامت دهان ودندان و دستورالعمل بیمه روستایی رییس گروه سلامت دهان ودندان /دندانپزشک/  بهداشتکار دهان و دندان  ماما  ،مراقب سلامت -کارشناس مراقب ناظر ، بهورز سیکل و بالاتر 6   * 1402/05/ 21-23
21 واگیر برنامه مراقبت و کنترل عفونت اچ آی وی / ایدز رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها- ماما فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/05/ 30-31
22 برنامه مراقبت و کنترل عفونت های آمیزشی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها- ماما فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/06/18-19
23 سل ( پیشگیری و مراقبت و درمان سل ) رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها فوق دیپلم و بالاتر   6   * متعاقبا اعلام خواهد شد
24 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/05/10-11
25 زنجیره سرما رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/05/24-25
26 برنامه مراقبت پدیکلوزیس رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها کارشناس و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/06/4-5
27 نظام مراقبت سندرمیک پزشکان دکترای حرفه ای 12   * 1402/06/18-19
28 ایمن سازی(از صفحه 22 تا 78) رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها، مراقب سلامت ، مراقب ناظر فوق دیپلم و بالاتر   6 *   1402/06/28-30
29 مراقبت بیماریهای هپاتیت A  ، E   رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/06/13-14
30 مراقبت عوارض ناخواسته پس از ایمن سازی(از صفحه 16و17 و 104 تا 142 و صفحه 150و151) رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/06/18-19
31 تب مالت ( بروسلوز ) رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس اپیدمیولوژی، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس هماهنگ کننده بیماری های آمیزشی،کارشناس امور قرنطینه ها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل و جذام، کارشناس  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، کاردان بیماریها فوق دیپلم و بالاتر   6   * 1402/06/25-26
32 آزمایشگاه    اصول و مبانی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا با تکیه بر تضمین کیفیت کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی (PhD) رشته های مرتبط علوم آزمایشگاهی کاردان و بالاتر 24   * 1402/05/14-15
33 مستندسازی فرآیندهای آزمایشگاهی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی (PhD) رشته های مرتبط علوم آزمایشگاهی کاردان و بالاتر 24 *   1402/06/20-21
34 مبانی و تشخیص شبه انگل های روده ای و تفسیر نتایج EQAP کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی (PhD) رشته های مرتبط علوم آزمایشگاهی کاردان و بالاتر 6 *   1402/06/27-28
35 مبانی و تشخیص آزمایشگاهی میکروب های شایع در ایران کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی (PhD) رشته های مرتبط علوم آزمایشگاهی کاردان و بالاتر 6   * 1402/05/24-25
36 غیرواگیر مدیریت غربالگری سرطان های کولورکتال و پستان و سرویکس کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 6 *   متعاقبا اعلام خواهد شد
37 مراقبت گوش و کم شنوایی کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 6 *   1402/05/1-2
38 ژنتیک اجتماعی  کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 12   * 1402/05/10-11
39 مدیریت پیشگیری و کنترل فشارخون،دیابت و اختلال چربی خون کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 18   * 1402/05/15-16
40 مدیریت پیشگیری و کنترل اسم کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 6   * 1402/05/24-25
41 دستورالعمل کشوری هیپوتیروئیدی کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 6   * 1402/06/11-12
42 فعالیت بدنی کارشناسان بیماریها و کارشناسان مسئول مدیر و رییس بیماریها کارشناس بیماری 6   * 1402/06/13-14
43 دستورالعمل ایراپن ( مرااقبتهای ادغام یافته بیماریهای غیرواگیر) کارشناس ناظر، مراقب سلامت، بهورز سیکل و بالاتر 12   * 1402/05/28-30
44 دستورالعمل ایراپن ( مرااقبتهای ادغام یافته بیماریهای غیرواگیر پزشک و پزشک مسئول مرکز دکترای حرفه ای 12   * 1402/05/24-26
45 محیط و بلایا فوریت های بهداشت محیط  کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  12 *   1402/06/26-27
46 بهداشت محیط مدارس کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  6 *   1402/07/10-11
47 پرتوهای غیر یونساز  کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/05/22-23
48 ثبت و گزارش دهی وقوق مخاطرات و بلایا کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط - مسئولین بلایا فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/06/21-22
49 راهنمای ثبت ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا در سامانه سیب کارشناسان ناظر، مراقبین سلامت، بهورز ، ماما سیکل و بالاتر 6   * 1402/06/11-12
50 راهنمای ثبت ارزیابی ایمنی مراکز بهداشتی درمانی در سامانه سیب کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط - پزشکان فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/05/1-3
51 دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  6 *   1402/07/1-03
52 سموم و کاربرد آن در بهداشت محیط  کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  6 *   1402/07/04-05
53 کنترل دخانیات و برنامه شهر و روستای بدون دخانیات کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  6 *   1402/06/04-05
54 کنترل ناقلین در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع کاردان و کارشناس بهداشت محیط- کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث - کارشناس سلامت محیط - مدیر سلامت محیط و کار - کارشناس مسئول بهداشت محیط - رئیس گروه سلامت محیط  فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/06/25-26
55 سلامت روان تشخیص ، مراقبت و درمان اختلالات روانپزشکی: بیماری افسردگی و اضطراب- دوره سوم مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  12   * 1402/06/24-25
56 ارزیابی و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی/ افکار و اقدام به خودکشی / اختلالات مصرف مواد ، الکل، دخانیات  " - دوره دوم پزشکان دکترای حرفه ای 6   * 1402/06/20-21
57 سلامت اجتماعی(پیشگیری از همسرآزاری و کودک آزاری)-مداخلات اجتماع محور مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  6   * متعاقبا اعلام خواهد شد
58 ارزیابی سلامت روان و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی / موارد خودکشی/ موارد درگیری با مصرف الکل،دخانیات ،مواد  بهورز- مراقب سلامت ،کارشناس ناظر   -ماما سیکل و بالاتر 6   * متعاقبا اعلام خواهد شد
59 مداخله روانشناختی در موارد افکار خودکشی/ موارد اقدام / فوت ناشی از خودکشی مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  6   * 1402/05/3-4
60 آموزش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و مدیریت آن مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  6   * 1402/05/16-17
61 تقویت بنیان خانواده مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  18 *   1402/05/29-30
62 آموزش فرزندپروری در بحران ها ( راهنمای والدین 19-4 ساله ) مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  6 *   1402/06/6-7
63 آموزش فرزندپروری در بحران ها ( راهنمای مشاورین 19-4 ساله ) مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد، مسئول و کارشناسان سلامت روان،مسئول و کارشناسان سلامت اجتماعی،مسئول وکارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کارشناس و بالاتر  6 *   1402/06/19-20
64 سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  مراقبت ادغام یافته سلامت جوانان  کارشناس ناظر، مراقب سلامت، بهورز ، ماما فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/06/7-9
65 ازدواج آگاهانه ، سالم و پایدار  کارشناس و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/06/4-5
66 آسیب های فضای مجازی کارشناس و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/06/18-19
67 ارتقاء فعالیت بدنی دانش آموزان کارشناس و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/05/21-22
68 سلامت بلوغ کارشناس و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/06/27-28
69 مراقبت ادغام یافته سلامت جوانان  کارشناس و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/05/7- 8
70 حرفه بخش پرتوهای کتاب حدود مجاز تماس شغلی کاردان ، کارشناس ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، سلامت کار ، سلامت و حرفه ای ، کارشناس سلامت حرفه ای ، سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، رییس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ، رییس گروه سلامت کار  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/05/1-2
71 دستگاه مادون قرمز برای تشخیص سیلیس کریستالی کاردان ، کارشناس ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، سلامت کار ، سلامت و حرفه ای ، کارشناس سلامت حرفه ای ، سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، رییس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ، رییس گروه سلامت کار  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/05/14-15
72 راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده پزشکان فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/05/31-1402/06/02
73 راهنمای انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار کاردان ، کارشناس ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، سلامت کار ، سلامت و حرفه ای ، کارشناس سلامت حرفه ای ، سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، رییس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ، رییس گروه سلامت کار  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/05/28-29
74 راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در در کارهای اداری  کاردان ، کارشناس ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، سلامت کار ، سلامت و حرفه ای ، کارشناس سلامت حرفه ای ، سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، رییس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ، رییس گروه سلامت کار  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/06/06-07
75 تعیین محدوده مواجهه ایمن بهداشتی برای مواد شیمیایی فاقد استاندارد تماس شغلی 1401 (1) فصل 1 کاردان ، کارشناس ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، سلامت کار ، سلامت و حرفه ای ، کارشناس سلامت حرفه ای ، سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، رییس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ، رییس گروه سلامت کار  فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/06/28-29
76 آموزش سلامت بازاریابی اجتماعی رییس گروه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت استان و شهرستان ها فوق دیپلم و بالاتر  6   * 1402/05/28-29
77 توانمندسازی اجتماع محور رییس گروه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت استان و شهرستان ها فوق دیپلم و بالاتر  12 *   1402/07/15/16
78 استفاده از راهبرد حمایت طلبی (Advocacy) در برنامه های سلامت رییس گروه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت استان و شهرستان ها فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/05/16-17
79 اصول روان شناسی در برنامه های  رییس گروه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت استان و شهرستان ها فوق دیپلم و بالاتر  12   * 1402/06/11-12
80 آموزش سلامت فناوری اطلاعات در آموزش سلامت  رییس گروه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت استان و شهرستان ها فوق دیپلم و بالاتر  6 *   1402/06/21-22
81 مهارت برقراری ارتباط موثر  رییس گروه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت استان و شهرستان ها فوق دیپلم و بالاتر  12 *   1402/06/28-29
82 اصول خودمراقبتی کارشناس ناظر، مراقب سلامت، بهورز سیکل و بالاتر  6   * 1402/05/31-1402/06/02
83 توسعه شبکه آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی کاردان ، کارشناس  توسئه شبکه   ، رییس گروه و کارشناس مسئول توسئه شبکه ، کارشناس بهبود کیفیت و پایش و ارزشیابی ، مدیر مرکز اموزش بهورزی ، کارشناس ناظر فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی ، کارشناش هماهنگی امور آموزشی ، کارشناس آموزش بدو خدمت و باز آموزی ، کارشناس تکنولوژی آموزشی اموزش بدو خدمت و از راه دور ، مربی ، کارشناس پزشک خانواده ، کارشناس جلب مشارکت های مردمی ، کارشناس هماهنگی طرح گسترش ، مدیر گروه ارتقاء سلامت ،کارشناس و کارشناس مسئول اموزش بهورزی  فوق دیپلم و بالاتر  30   * 1402/07/09-10
84 ارزشیابی برنامه های آموزشی کاردان ، کارشناس  توسئه شبکه   ، رییس گروه و کارشناس مسئول توسئه شبکه ، کارشناس بهبود کیفیت و پایش و ارزشیابی ، مدیر مرکز اموزش بهورزی ، کارشناس ناظر فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی ، کارشناش هماهنگی امور آموزشی ، کارشناس آموزش بدو خدمت و باز آموزی ، کارشناس تکنولوژی آموزشی اموزش بدو خدمت و از راه دور ، مربی ، کارشناس پزشک خانواده ، کارشناس جلب مشارکت های مردمی ، کارشناس هماهنگی طرح گسترش ، مدیر گروه ارتقاء سلامت ،کارشناس و کارشناس مسئول اموزش بهورزی  فوق دیپلم و بالاتر  30   * 1402/07/15-16
نظرات شما