برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 24 دي 1398
کد 1000

نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب درسالن کنفرانس مرکز بهداشت استان در دی ماه برگزارگردید.

نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب درسالن کنفرانس مرکز بهداشت استان در دی ماه برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دکتر کارآموز قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین شهرستانها ابتدا اهداف جلسه را بیان نمود. وی یکی از چالشهای حوزه سلامت را عملکرد مبتنی بر سامانه الکترونیکی یکپارچه بهداشت " سیب" جهت نهادینه کردن شاخصهای سلامت مورد تاکید قرار دادند.
در ادامه  ایران زاد راهبر استانی سامانه سیب شاخصهای مورد تاکید وزارت استخراج شده از سامانه سیب را ارائه و نحوه استخراج شاخصهای مذکور را توضیح دادند. وی همچنین در ارتباط با نقاط ضعف و قوت هر شهرستان،  برنامه ریزی و مداخلات برای بهبود شاخصها از جمله جمعیت یکبار خدمت، جمع وزنی کاربران به تفکیک نقش، میانگین بار خدمات به تفکیک نقش، تلفن پرتکرار، فاقد تلفن همرا ه، تلفن همراه  نامعتبر و به اشتباه ثبت شده مطالبی را ارائه دادند.  
 
همچنین ایران زاد به عنوان کارشناس ارزیاب استانی، در مورد شاخصهای ارزیابی از جمله درصد نارضایتی و درصد عدم دریافت خدمت توضیحاتی ارائه و نحوه استخراج شاخصهای مذکور ، راهکارها و مداخلات لازم برای بهبود شاخص را بیان نمودند.
در ادامه گزارشی از نحوه ارجاع و بازخورد ارجاع و شاخصهای مربوطه و چالشهای آن مورد بحث قرار گرفت.
 در پایان جلسه کارشناسان شهرستان در خصوص مباحث مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب
 
نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب
 
نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب