تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1398
کد 1004

طرح تکمیل واکسیناسیون تزریقی فلج اطفال

طرح تکمیل واکسیناسیون تزریقی فلج اطفال برای متولدین 1/1/1395 به بعد

دکتر سیمین خیاط زاده مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز درمصاحبه با روابط عمومی مرکز بهداشت استان گفت: واکسن فلج اطفال به دو صورت خوراکی (قطره) و تزریقی تولید و تجویز می شود لذا هر دو نوع این واکسن کاربردی و موثر بوده و بهترین ابزار برای پیشگیری از بروز این بیماری، واکسیناسیون بر علیه آن است.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدنبال بهبود نسبی تولید واکسن تزریقی فلج اطفال در سطح جهانی، موفق به تامین و توزیع این واکسن گردیده لذا فراخوان مراجعه به پایگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی برای تکمیل واکسیناسیون متولدین 1/1/95 به بعد جهت دریافت یک نوبت از واکسن تزریقی فوق از بهمن 1398 اعلام می­شود تا برنامه واکسیناسیون فلج اطفال به روال عادی خود برگردد.
وی در ادامه بیان نمود که در سال 1394، سازمان جهانی بهداشت به همه کشورهای دنیا که از واکسن خوراکی استفاده می­کنند، توصیه نمود به منظور آمادگی برای مراحل نهایی ریشه کنی، یک نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال به برنامه واکسیناسیون کودکان اضافه نمایند. لذا با توجه به این توصیه و پیرو مصوبه کمیته کشوری ایمن­سازی از شهریور1394 یک نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال در سن ۴ ماهگی به برنامه معمول واکسیناسیون کودکان اضافه گردید.
گفتنی است : که آخرین مورد بیماری فلج اطفال  کشور در سال 1379 رخ داده که ویروس آن  از کشور پاکستان وارد کشور شده بود و بعد از آن هیچ موردی از این بیماری در کشور رخ نداده  و پاک بودن کشورمان از بیماری فلج اطفال هر سال به تایید سازمان جهانی بهداشت رسیده است.