تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1399
کد 1077

همه چيز وابسته به حكمراني خطر است

نشست فصلي مجازی بمناسبت روز جهاني كاهش خطربلايا

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشست فصلی برخط بمناسبت روز جهاني كاهش خطر بلايا در تاریخ 21/7/99 بصورت وب کنفرانس برگزار گردید
در ابتدا وبينارنشت فصلي گروه مديريت كاهش خطربلايا مهندس عليزاده ضمن عرض تبريك بمناسبت فرا رسيدن روز جهاني كاهش خطر بلايا درخصوص شعارامسال باعنوان "همه چيز وابسته به حكمراني خطراست " توضيحاتي مطرح نمودند و اهميت آمادگي اين گروه را در حال حاضر باتوجه به پاندمي بيماري كرونا بسيار با اهميت برشمردند وشعار امسال را برگرفته ازسند دوم سنداي كه حكمراني خطربلايا در برنامه ها و راهبردهاي كشورها و هدف پنجم سند سنداي كه افزايش قابل توجه كشورها داراي راهبرد وبرنامه هاي كاهش خطر بلايا در سطح ملي و محلي تا سال 2020 دانستند و در ادامه توضيح دادند كه با حكمراني خوب در برابر بلايا موجب حفظ جان انسانها و كاهش افراد متاثراز بلايا شده و مي توان خسارات جاني و مالي را كاهش داد.
در ادامه مهندس عليزاده در خصوص اختصاص چارت هاي جديد سازماني با عنوان مسئول واحد و كارشناس واحد مديريت كاهش خطر بلايا بيان نمودند و درخصوص تهيه نقشه خطر بيماري كرونا وتكميل چك ليست بحران بيماري كروناو انجام مانورهاي دورميزي در شهرستانها مطالبي را مطرح نمودند.