برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 7 دي 1399
کد 1089

پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پذیرش فراگیران بهورزی در سال99

پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تبریز  به منظور پذيرش فراگیر بهورزي در سال99 از بين افراد واجد شرايط ، جهت تحصيل در مراكز آموزش بهورزي استان داوطلب می پذیرد. پذیرفته شدگان پس از طی دوره آموزشی در روستاهای مندرج در آگهی به صورت  پیمانی یا قرار داد خرید خدمت به کارگیری خواهند شد ، آگهی و لیست تفکیک شده روستاهای مورد نیاز برای پذیرش بهورز پیمانی و قرارداد کار معین  به پیوست می باشد .

آگهی پذیرش دانشگاهی پیمانی
آگهی پذیرش دانشگاهی کار معین 
آگهی پذیرش دیپلم پیمانی
آگهی پذیرش دیپلم قرارداد کار معین
راهنمای پذیرش بهورز
نیاز استخدام پیمانی
نیاز استخدام قرارداد کار معین