تاریخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1402
کد 1519

برگزاری اولین نشست فصلی گروه کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 1402

برگزاری اولین نشست فصلی گروه کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 1402

اولین نشست فصلی کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
مهندس اصغر دستوری سرپرست گروه کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان در این نشست ضمن تبریک روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای و تشکر از تلاشها و زحمات یکسال گذشته، هدف از برگزاری این نشست ها را  تبادل نظرهای تخصصی در خصوص برنامه های بهداشت حرفه ای عنوان نموده و اظهار داشتند دستیابی به شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای " محیط کار ایمن و بهداشتی حق اساسی و بنیادی نیروی کار " و رشد تولید در گرو توانمندسازی علمی و عملی کارشناسان بهداشت حرفه ای  و تلاش خستگی ناپذیر آنان می باشد و امید است در سال جدید با تلاش مضاعف در راستای ارتقاء سطح سلامت شاغلین و تحقق شعار سازمان بین المللی کار برای نیل به اهداف مورد نظر گام برداشته و شاهد آن باشیم که با یک هماهنگی و مشارکت چند جانبه و با استفاده از فن آوری های بروز فرصت ایجاد آینده کاری ایمن و سالم برای نیروی کار فراهم آید.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان در این نشست کارشناسان مرکز بهداشت استان نسبت به بررسی آمار و شاخص های سال 1401، تشریح چک لیست ارزیابی اولیه (قبل از سنجش) شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای، کارت بازرسی، سامانه سامح، برنامه عملیاتی کلیه فرآیندهای بهداشت حرفه ای از جمله: معاینات سلامت شغلی، کارگاه های ساختمانی، بهداشت کشاورزی و کنترل سیلیس و ... مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین مقرر گردید تیمی متشکل از کارشناس روانشناسی و ماما تشکیل و در صنایع بزرگ اقدام به غربالگری سرطان سینه و مشاوره روانشناسی صورت گیرد.