تاریخ : دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
کد 1522

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

الگوی فرزندآوری در کشور درحال تغییر است

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: میزان موالید در کشورمان کاهشی بوده، اما الگوی فرزندآوری درحال تغییر است. به این معنا که روند تولد فرزند اول و دوم کاهشی بوده، اما تولد فرزند سوم به میزان 2.5 درصد و فرزند چهارم و بیشتر، 15 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت به نقل از وبدا، دکتر صابر جباری، در نشست خبری هفته ملی جمعیت، گفت: براساس ارزیابی ستاد ملی جمعیت، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت، وزارتخانه پیشرو در زمینه اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت است.

وی افزود: در زمینه تکالیف قانونی مندرج در قانون، وزارت بهداشت 95 درصد تکالیف خود را انجام داده است.

دکتر جباری خاطرنشان کرد: براساس آمار سال 1400 تا 1401، میزان موالید 3.7 درصد کاهش داشته اما شیب کاهشی کمتر بوده که نشان می دهد اگر قانون به خوبی اجرا و فرهنگسازی انجام شود، می توانیم چاله جمعیتی را با موفقیت پشت سر گذاشته و از سالمندی کشور عبور کنیم.

وی با بیان اینکه میانگین سن مادران برای فرزندآوری، 27.3 و سن پدران، 32 سال است، گفت: در کشورمان فاصله بین ازدواج و تولد اولین فرزند زیاد است، تولد فرزند اول نباید بیش از دوسال از ازدواج به تاخیر بیفتد، زیرا چنانچه مشکل ناباروری وجود داشته باشد، هرچی زودتر تشخیص داده شود، درمان موثرتر خواهد بود.

دکتر جباری ادامه داد: بیشترین میانگین سنی پدران مربوط به تهران و کمترین میانگین سنی مربوط به سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: با اینکه میزان موالید در کشورمان کاهشی بوده، اما الگوی فرزندآوری درحال تغییر است. به این معنا که روند تولد فرزند اول و دوم کاهشی بوده، اما تولد فرزند سوم به میزان 2.5 درصد و فرزند چهارم و بیشتر، 15 درصد افزایش یافته است.