تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1402
کد 1529

برگزاری سمینار سلامت جوانان با محوریت جوانی جمعیت ويژه کارشناسان ستاد ساماندهی جوانان اداره جوانان وکارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس شهرستانهای تابعه

برگزاری سمینار سلامت جوانان با محوریت جوانی جمعیت ويژه کارشناسان ستاد ساماندهی جوانان اداره جوانان وکارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس شهرستانهای تابعه

...
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، سمینار سلامت جوانان با محوریت جوانی جمعیت  و نشست هم اندیشی کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و کارشناسان ستاد ساماندهی امور جوانان معاونت فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان در روز یکشنبه مورخه  31 اردیبهشت 1402  باحضور معاونت فرهنگی و رئیس اداره جوانان اداره کل ورزش و جوانان  و رئیس گروه سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سالن شماره 1 مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
دکتر تقی زاده معاونت فرهنگی و رئیس امور جوانان اداره کل ورزش وجوانان ضمن بیان تبریک به مناسبت هفته ملی جمعیت تعدادی از  شاخصهای جمعیت را تحلیل نموده ودرخصوص سبک زندگی سالم و فواید ازدواج و بعد خانوار بیشتر، و تسلط انسان  بر 3میم مهم (معنویت ،مهارت و مدرک  ) جهت رشد وتعالی صحبت نمودند .
دکتر عزیززاده، رئیس گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس ضمن عرض خیرمقدم و تبیین اهداف نشست به همکاری وهم افزایی توان دو دستگاه و فعالیت در راستای ترویج ازدواج سالم که مقدمه فرزند آوری است تاکیدکردند .
سپس دکتر کارآموز  رئیس گروه تعالی وجوانی جمعیت  بر میزان باروری کلی و روند آن در جهان و ایران در سالهای اخیر اشاره نموده  در خصوص نرخ رشد جمعیت، روند و پیش بینی آن در آینده، ساختار سنی و هرم جمعیت، پنجره جمعیت، سود جمعیت، سالمندی ، خانوار و ازدواج، قانون حمایت از خانواده ، جوانی جمعیت و استراتژیهای پیشگیری از این آسیب صحبت نمودند
در پایان دکتر عزیززاده جهت ارتقاء شاخصهای سلامت جوانان و افزایش سواد سلامت آنان در راستای اولویتهای مهم سلامت این گروه سنی  به همکاری تنگاتنگ دو بخش تاکید کردند.