تاریخ : دوشنبه 22 آبان 1402
کد 1627

پایش وزارتی

پایش از وضعیت استقرار شبکه آزمایشگاهی بهداشت

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان به نقل ازگروه دارو آزمایشگاه معاونت بهداشت پایش وضعیت آزمایشگاهی بهداشت با حضور رئیس شبکه آزمایشگاهی و مدیران اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزات بهداشت انجام شد.
پایش از وضعیت استقرار شبکه آزمایشگاهی بهداشت با حضور  دکتر اشعاری رئیس شبکه آزمایشگاهی بهداشت و درمان و همچنین خانم اسلامی و نفیسی از ادره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت از روز شنبه مورخه 13 آبان 1402 با حضور معاون محترم بهداشت دانشگاه دکتر حسین حقائی با طرح اهداف ارزیابی در روز اول پایش آغاز بکارکرد.

کمیته اجرایی بهداشت با حضور ارزیابان وزارت و اعضای کمیته اجرایی و همچنین جناب آقای دکتر علی جنتی معاون محترم توسعه دانشگاه و جناب آقای مهندس محمدی نماینده تام الاختیار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان در روز دوم برگزار گردید.

کمیته دانشگاهی مشترک شبکه آزمایشگاهی بهداشت و درمان با حضور آقای دکتر اشعاری رئیس شبکه آزمایشگاهی بهداشت و درمان با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه دانشگاه و نمایندگان معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه روز سه شنبه مورخه 17/8/1402 در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.

دکتراشعاری هدف از ایجاد شبکه آزمایشگاهی را هم افزایی به جای رقابت، اقتصاد مقیاس، تامین و تدارک متمرکز اقلام و فرآورده های آزمایشگاهی، افزایش دسترسی، استمرار و پیوستگی ارائه خدمات، رعایت الزامات استاندارد با کمترین هزینه، اجتناب از انباشت بی‌مورد منابع آزمایشگاهی نظیر تجهیزات، منابع انسانی، فضا، تاسیسات و ... است.
وی ادامه داد طبق بند هشت سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع در شبکه های آزمایشگاهی نیز موجب عدالت در سلامت ( افزایش دسترسی به خدمات آزمایشگاهی ) و بالا رفتن کارآیی و بهره‌وری در شبکه آزمایشگاهی می شود.

رئیس شبکه آزمایشگاهی بهداشت اظهار کرد، ایجاد زیرساخت‌ مربوط به بخش نرم افزاری از جمله استقرار سامانه یکپارچه مدیریت داده‌ها و اطلاعات آزمایشگاهی و اتصال به سامانه سپاس و در بخش سخت افزاری ایجاد ساز و کار و انجام هماهنگی های بین بخشی جهت ایجاد نقشه خدمات آزمایشگاهی و نظام ارجاع بین آزمایشگاه های تحت پوشش دانشگاه، تجمیع منابع و ظرفیت‌ها در سطح دانشگاه از طریق گنجینه انسانی، تجهیزات، مالی و فیزیکی در استقرار شبکه آزمایشگاهی ضروری می باشد.