تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1402
کد 1629

هوش مصنوعی در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

استفاده از آخرین تکنولوژی های هوش مصنوعی در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

دراستای استفاده از امکانات و توانمندیهای هوش مصنوعی در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای جلسه ای با حضور تیم دانش بنیان در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان در این جلسه مهندس دستوری ضمن تشکر از اعضای این شرکت جهت حضور در مرکز بهداشت استان نسبت به ارائه گزارش و بیان اهداف و اینکه هدف از برگزاری این جلسه در راستای استفاده از آخرین تکنولوژی در جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای می باشد پرداختند.
 
نماینده شرکت دانش بنیان در این جلسه با اشاره به عملکرد این شرکت در طرح ها و شرکت های مختلف در اقصی نقاط کشور در خصوص فعالیتهای مربوط به استفاده از امکانات هوش مصنوعی و نحوه بهره مندی از این تکنولوی مطالب خود را بیان نمودند.
گفتنی است در این جلسه مهندس همت جو، مهندس حاجی زاده و مهندس وطن خواه کارشناسان گروه مهندسی بهداشت حرفه ای نیز به بیان پیشنهادات اجرایی جهت استفاده از هوش مصنوعی در اجرای برنامه های بازدید کارگاهی، عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی،  ارگونومی و معاینات سلامت شغلی و بیماریابی و ... پرداختند.
 
در ادامه مقرر گردید  ضمن بررسی طرح های پیشنهادی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در خصوص  بهره مندی از هوش مصنوعی و همچنین بررسی محدودیت های طرح اعلامی ،گزارشی به این معاونت ارائه نمایند .