تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393
کد 215

همایش روز جهانی هپاتیت در تاریخ 20/05/93

از طرف معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مشارکت مرکز تحقیقات گوارش و گروه عفونی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی برگزار گردید

همایش روز جهانی هپاتیت در تاریخ 20/05/93 از طرف معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مشارکت مرکز تحقیقات گوارش و گروه عفونی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی برگزار گردید .

آقای دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و عضو کمیته کشوری هپاتیت با اشاره به اهمیت این بیماری رو به رشد در جهان، در خصوص اپیدمیولوژی و وضعیت هپاتیت های منتقله از راه خون در جهان و ایران سخنرانی نمودند.

ایشان در ادامه مطرح نمودند، جهان از نظر شیوع هپاتیت B به سه منطقه با شیوع بالا ( بالای 8 درصد)، شیوع متوسط (8-2 درصد) و شیوع کمتر (کمتر از 2 درصد) تقسیم می گردد و ایران نیز در گروه شیوع متوسط بوده ولی با توجه به اجرای برنامه ایمن سازی نوزادان  و گروه های در معرض خطر از سال 1372 شیوع هپاتیت B در ایران در مرحله گذر از شیوع متوسط به شیوع کمتر می باشد، و میزان مرگ و میر هپاتیت برابر با حوادث یعنی در حدود 2/1 میلیون نفر در سال می باشد..

در ادامه همایش سایر اساتید محترم از مرکز تحقیقات گوارش، گروه عفونی و معاونت بهداشتی دانشگاه در راستای اجرای راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت ایراد سخنرانی نمودند.

همایش روز جهانی هپاتیت با توجه به مصادف بودن این روز ( 6 مرداد ) با ماه مبارک رمضان با مشارکت پزشکان، کارشناسان مبارزه با بیماریهای مراکز بهداشت شهرستانها، کارشناسان پرستاری مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای خصوصی و دفتر پرستاری  با تاخیر تشکیل گردید .