برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 29 شهريور 1395
کد 507

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب

....

کارگاه آموزشی سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) برای روسا، معاونین بهداشت و کلیه مسئولین واحدهای کارشناسی ستاد مرکز بهداشت شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به همت گروه کارشناسان آمار و اطلاعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با حضور کارشناسان شرکت دانش پارسیان تهران در مرکز مدیریت سلامت کشورNPMC) ) برگزار گردید.

ذاکری رئیس گروه کارشناسان آمار و اطلاعات مرکز بهداشت استان، ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی مسئولین مراکز  شهرستانی از نحوه اجرای این سامانه، ثبت و نحوه گزارش گیری از برنامه های بهداشت و در راستای اجرای خدمات سلامت به صورت الکترونیکی عنوان نمودند.

ایرانزاد کارشناس آمار و اطلاعات مرکز بهداشت استان در تشریح سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) این طور عنوان نمودند که بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، یکی از مهمترین چالشهای وزارت متبوع الکترونیکی نمودن کلیه خدمات سلامت در تمامی سطوح ارائه کننده این خدمات بوده که در این راستا در این استان نیز همگام با سایر دانشگاه ها این سامانه در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان طبق برنامه ذیل این کارگاه آموزشی به مدت سه روز در مرکز کشوری مدیریت سلامت کشور NPMC) ) برگزار گردید.

 

تاریخ

گروه

ساعت

گروه هدف

شهرستان

95.6.9

گروه اول

ساعت 8.30-11

معاونین و روسای شبکه

کلیه شهرستانها

گروه دوم

ساعت 11-13.30

گسترش وسوپر وایزرها و آمار

کلیه شهرستانها

96.6.10

گروه اول

ساعت 8.30-11

بیماریهای واگیر – بیماریهای غیر واگیر – تغذیه

کلیه شهرستانها

گروه دوم

ساعت 11-13.30

مدارس – سلامت خانواده- روان

کلیه شهرستانها

96.6.11

گروه اول

ساعت 8.30-11

آموزش سلامت- دهان و دندان- دارو و آزمایشگاه

کلیه شهرستانها

گروه دوم

ساعت 11-13.30

مسئولین و کلیه کارشناسان استان

بهداشت استان