تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395
کد 546

برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در نمایشگاه تلنگر دانشگاه تبریز

برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نمایشگاه تلنگر دانشگاه تبریز

غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نمایشگاه تلنگر دانشگاه تبریز با هدف ارتقا سلامت جوانان تشکیل گردید.

این نمایشکاه با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ویژه دانشجویان جدیدالورود در محل دانشگاه تبریز از تاریخ 1 لغایت 5 آبان ماه برگزار می گردد . در این غرفه محورهای مختلفی از جمله ازدواج سالم و پایدار، سو مصرف مواد، کنترل خشم، سلامت روان، تغذیه سالم و مکمل یاری مورد تاکید می باشد.