تاریخ : دوشنبه 24 مهر 1396
کد 696

هفته سلامت روان با شعار سلامت روان در محیط کار را گرامی می داریم

هفته سلامت روان (30-24 مهرماه) سال جاری با شعار سلامت روان در محیط های کار در سطح استان آغاز و با عناوین زیر در سطح مراکز سلامت و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها اجرا می گردد. امسال هدف اصلی این هفته تمرکز بر ارتقای سلامت کارکنان، کارگران، مدیران و کارفرمایان است. منابع انسانی موتور محرکه و عامل تحقق اهداف سازمان هستند. هر سیستمی برای دست یابی به اهداف و چشم اندازهای خود، ضرورتاً و الزاماٌ باید نسبت به صیانت از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی این منابع سرشار( کارکنان، کارفرمایان، مدیران و کارگران) توجه و اهتمام نشان دهد. به عبارتی دیگر توسعه پایدار و همه جانبه، بهره وری و دست یابی به جامعه پویا، سازنده و توسعه یافته در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در گرو منابع انسانی سالم است. گذر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و از همه مهم تر گذر تکنولوژیکی که در عین داشتن منافع بسیار بالا، تعادل کار و زندگی را تا حدودی زیادی دست خوش دگرگونی ساخته و تنش ها و استرس های زیادی در پیرامون زندگی انسان به طور عام و منابع انسانی شاغل در خدمات و سازمان های اجتماعی را ببار آورده است. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت 36 درصد شاغلین تحت تاثیر انواع تنش ها و استرس ها قرار دارند. 33 درصد آنها مجبورند تا با سرعت و حجم کار بیش از توان خود کار کنند. در نتیجه چنین وضعیت احتمال ابتلای این جمعیت به انواع اختلالات روانی مانند استرس شغلی، احساس نارضایتی از کار، اضطراب، انزوا طلبی و افسردگی به صورت روز افزون گسترش می یابد. به دنبال چنین وضعیتی است که افراد آسیب دیده در روند حضور خود در مشاغل مربوطه و سازمان مواردی مثل انجام نامنظم کار، افزایش بی دقتی در انجام وظایف سازمانی، افزایش حوادث، میل به انجام رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر از خود بروز می دهند.  لذا توجه و تمرکز بر ارتقای سلامت روان در محیط های کار به عنوان یکی از استراتژی های مهم در ارتقای سلامت روان باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
عناوین روزهای هفته سلامت روان
  • دوشنبه 96/7/24: نیروی کار سالم و جامعه سالم
  • سه شنبه 96/7/25: پیشگیری از تبعیض و استیگما (انگ بیماری روانی ) در محیط کار
  • چهارشنبه 96/7/26: محیط کار دوستدار سلامت روان
  • پنجشنبه 96/7/27 :مدیریت استرس در محیط کار
  • جمعه 96/7/28: سبک زندگی و سلامت روانی در محیط کار
  • شنبه 96/7/29 : نقش کارفرما در سلامت روان محیط کار
  • یکشنبه 96/7/30 : رویکرد جامعه نگر در سلامت روان محیط کار