تاریخ : شنبه 9 دي 1396
کد 732

برگزاری شصت وچهارمین گردهمایی مدیران شبکه ها

شصت وچهارمین گردهمایی مدیران شبکه های بهداشت و درمان با حضور معاون بهداشت دانشگاه در محل مرکز بهداشت استان برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان در این گردهمایی که قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مدیران گروههای کارشناسی نیز حضور داشتند، دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان ضمن عرض خیر مقدم  و بیان چالشهای وضعیت موجود  به تلاش جهت ارتقاء و بهبود عملکرد فرایندها تاکید نمودند.
گفتنی است سایر مطالب مطرح شده به قرار زیر بوده است :
ذاکری : عملکرد شهرستانها در اجرای سامانه سیب
دکتر شعرباف : وضعیت اجرای خطر سنجی و چالشهای اجرایی
دکتر کارآموز : بیان اصول و نکات ضرروی در فرایندهای گسترش (آموزش بهورزی ، تجهیزات ، نیروی انسانی و طرح گسترش )
آقای دکتر حسن زاده : گزارش مرکز پایش سلامت (HMC)
اصل رحیمی : مروری برفرایندهای سلامت روان
در نهایت در این گردهمایی از خدمات 30 ساله و صادقانه دکتر حسن جهان بین دبیر اجرایی این گردهمایی که در آستانه بازنشستگی قرار داشتند توسط معاون بهداشت دانشگاه و مدیران شبکه های بهداشت و درمان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.